Leerkracht basisonderwijs – CKC Het Stroomdal, Taal- en leesonderwijs Consultant Rijke Taal – Windesheim, ZZP-er onderwijsadviseur taal- en leesonderwijs
CKC Het Stroomdal

Anne de Vries

Ik werk als leerkracht op CKC Het Stroomdal en ik heb mij gespecialiseerd in het taal- en leesonderwijs. We werken op school thematisch waarin rijke teksten centraal staan. Als expert-leraar op onze school ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het taal- en leesonderwijs bij ons op school, waarbij we grotendeels zelf ons lesmateriaal ontwikkelen. Als zelfstandig onderwijsadviseur geef ik presentaties over taal- en leesonderwijs en begeleid ik scholen, die hun taal/leesonderwijs willen verbeteren. Daarnaast ben ik verbonden aan het Rijke Taalteam van Windesheim en aan de Kennistafel Effectief Leesonderwijs om samen met de andere leden de kennis over goed leesonderwijs in de praktijk te brengen.

Expertise: thematisch taal-/leesonderwijs

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs brengt uitwisseling tot stand tussen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten en mensen uit de praktijk: leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en deskundigen van organisaties daaromheen.

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar
maken van deze kennis. In deze sessie geeft Yra van Dijk inzichten vanuit de wetenschap en verzorgen Anne de Vries (po) en Anja Kruithof (vo) de vertaling naar de praktijk. Voor alle deelnemers is er een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs beschikbaar.

,

,

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders van het primair en het voortgezet onderwijs en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. Tijdens deze presentatie geven we een toelichting op de (totstandkoming van) de kwaliteitswaaier.

Downloads

Ga naar de bovenkant