Kwaliteitswaaier - Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Mirjam Snel
Mark Brijan
Anne de Vries

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders van het primair en het voortgezet onderwijs en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. Tijdens deze presentatie geven we een toelichting op de (totstandkoming van) de kwaliteitswaaier.

Downloads

Hogeschoolhoofddocent / Voorzitter Kennistafel
Hogeschool Utrecht / Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Dr. Mirjam Snel begon haar loopbaan als groepsleerkracht op een basisschool en werkt inmiddels als hogeschoolhoofddocent taal/lezen aan de Hogeschool Utrecht. Zij is gepromoveerd in 2014 en deed onderzoek naar de leesontwikkeling en het leesonderwijs in groep 3. Mirjam zet zich op verschillende manieren in om een bijdrage te leveren aan goed leesonderwijs. Zij ontwikkelt en verzorgt onderwijs op de HUpabo, doet onderzoek en begeleidt scholen. Daarnaast is zij voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, hoofdredacteur van Tijdschrift Taal en lid van de Taalraad.

Locatiedirecteur
Bonifatius mavo VariO onderwijsgroep

Mijn naam is Mark Brijan, sinds 2004 werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik ben als docent economie en handel & administratie begonnen in het vmbo. Omdat ik zag dat het met het Nederlandse onderwijs de verkeerde kant op ging wilde ik mijn cirkel van invloed vergroten om het onderwijs te verbeteren en zo ben ik in het management terecht gekomen. Sinds 2019 ben ik locatiedirecteur op de Bonifatius mavo. Een school die zich enorm inzet qua professionalisering en leesonderwijs om ALLE leerlingen gelijke kansen te bieden en hen goed voor te bereiden op de toekomst.

Leerkracht po
Cbs Het Stroomdal te Zuidlaren

Mijn naam is Anne de Vries, 53 jaar en ik werk als leerkracht in groep 6/7 op CKC Het Stroomdal te Zuidlaren.

Ga naar de bovenkant