Kwaliteitswaaier - Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Mirjam Snel
Mark Brijan
Anne de Vries

Omschrijving

In 2020 is de Kennistafel Effectief Leesonderwijs opgericht. De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief onderwijs in begrijpend lezen. Een van de doelen van de Kennistafel is het voor de praktijk toepasbaar maken van deze kennis. Zo is er in 2021 vanuit de Kennistafel een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs en op basis van deze visie is gewerkt aan een kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. De waaier bestaat uit kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en bestuurders van het primair en het voortgezet onderwijs en is gebaseerd op recente literatuur over effectief onderwijs in begrijpend lezen. De kwaliteitskaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden: juist het benutten van de verbinding tussen en de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. Tijdens deze presentatie geven we een toelichting op de (totstandkoming van) de kwaliteitswaaier.

Downloads

Hogeschoolhoofddocent / Voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs
Hogeschool Utrecht / Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Mirjam Snel is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan het lectoraat ‘Curriculumvraagstukken funderend onderwijs’ (Hogeschool Utrecht). Ze doet samen met collega’s van de pabo en basisschoolleerkrachten onderzoek naar Diep lezen. Tevens werkt Mirjam samen met po- en vo-scholen om het leesonderwijs te verbeteren. Daarnaast is zij verbonden aan de Leergemeenschap Goed Leesonderwijs in Utrecht.
En is zij voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en lid van de Taalraad.

Locatiedirecteur
Bonifatius mavo VariO onderwijsgroep

Mijn naam is Mark Brijan, sinds 2004 werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik ben als docent economie en handel & administratie begonnen in het vmbo. Omdat ik zag dat het met het Nederlandse onderwijs de verkeerde kant op ging wilde ik mijn cirkel van invloed vergroten om het onderwijs te verbeteren en zo ben ik in het management terecht gekomen. Sinds 2019 ben ik locatiedirecteur op de Bonifatius mavo. Een school die zich enorm inzet qua professionalisering en leesonderwijs om ALLE leerlingen gelijke kansen te bieden en hen goed voor te bereiden op de toekomst.

Leerkracht basisonderwijs – CKC Het Stroomdal, Taal- en leesonderwijs Consultant Rijke Taal – Windesheim, ZZP-er onderwijsadviseur taal- en leesonderwijs
CKC Het Stroomdal

Ik werk als leerkracht op CKC Het Stroomdal en ik heb mij gespecialiseerd in het taal- en leesonderwijs. We werken op school thematisch waarin rijke teksten centraal staan. Als expert-leraar op onze school ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het taal- en leesonderwijs bij ons op school, waarbij we grotendeels zelf ons lesmateriaal ontwikkelen. Als zelfstandig onderwijsadviseur geef ik presentaties over taal- en leesonderwijs en begeleid ik scholen, die hun taal/leesonderwijs willen verbeteren. Daarnaast ben ik verbonden aan het Rijke Taalteam van Windesheim en aan de Kennistafel Effectief Leesonderwijs om samen met de andere leden de kennis over goed leesonderwijs in de praktijk te brengen.

Ga naar de bovenkant