Categorieën
Mijn Tijdschema

NRO: Differentiatie: zin en onzin

Anne Luc van der Vegt

Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Misschien zouden we daarom het liefst individueel lesgeven. Maar de praktijk is dat ons onderwijs voor het grootste deel klassikaal is georganiseerd. Binnen die klassen moeten we zo goed mogelijk rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen. Dat doen we door te differentiëren.
Differentiatie is een containerbegrip, waar van alles en nog wat onder valt. Op de website Onderwijskennis.nl zet het NRO de kennis op een rijtje over verschillende vormen van differentiatie. Differentiatie tussen leerlingen en tussen klassen, en dat binnen verschillende schooltypen.
In deze sessie kijken we kritisch naar verschillende vormen van differentiatie. Wat helpt leerlingen echt en wat is verspilde energie? Daarna zoomen we in op vormen van differentiatie die de grootste kans op succes bieden. Hoe pas je die toe in je lespraktijk?

Deze sessie wordt aangeboden door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De kwaliteit van het onderwijs versterken met kennis uit onderzoek: dat is waar het NRO zich hard voor maakt. Het NRO maakt kennis over herkenbare onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar. Mét en vóór wetenschappers en onderwijsprofessionals uit alle sectoren van het onderwijs.

Preview

Meer researchED Nederland 2024 sessies

Ga naar de bovenkant