Opleider in en betrokken bij doorontwikkeling van het Opleidingshuis
Hogeschool Utrecht

Annemarie Schep

Annemarie is opleider in het Opleidingshuis, onderdeel van Hogeschool Utrecht.
Daarvoor was ze er teamleider.

Voor ze op Hogeschool Utrecht ging werken was ze onderwijsadviseur bij ASKO in Amsterdam.

Expertise: Leraarvakmanschap, opleider

Sessiearchief

,

Omschrijving

Het Opleidingshuis is een partnerschap van Instituut Archimedes, de GST en NUOVO schoolbestuur. In dit partnerschap voeren we het generieke deel van het curriculum (de PH en VH-lijn/ de beroepenlijn, praktijkonderzoek en de Studie- en Werklijn) volledig in de school uit. We werken samen met opleiders vanuit de instituten en de school aan het begeleiden en beoordelen van studenten. Door de opleidingsdidactiek die we hierbij inzetten zoeken we steeds naar de koppeling tussen praktijk en theorie proberen we de vaak ervaren kloof hiertussen te dichten. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op relevante ervaringen (concerns) van studenten en de context waarin zij acteren.
Voor informatie/ een indruk, zie: https://www.platformsamenopleiden.nl/kennisbank/opleidingshuis-sectoroverstijgende-samenwerking/

Downloads

Ga naar de bovenkant