Onderzoeker taal- en leesdidactiek
Expertisecentrum Zorg en welzijn, Thomas More

Astrid Geudens

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen en maakt deel uit van de onderzoekspijler taal- en leesdidactiek, een samenwerking met de opleiding logopedie en audiologie in Antwerpen. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek op Thomas More. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als wetenschappelijk adviseur en hoofdauteur mee te werken aan een aanbod voor kleuters en methodes voor aanvankelijk lezen.

Expertise: Leesdidactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Leren lezen is dé basis voor het ontwikkelen van zovele toekomstige schoolse vaardigheden als persoonlijke talenten. Er kan dus niet genoeg aandacht zijn voor een effectieve leesstart. Inzicht krijgen in het leesproces draagt bij aan het bewust en effectief begeleiden van de leesontwikkeling. Onderzoek (zie de website www.taaltrajecten.be) laat bijvoorbeeld zien hoe belangrijk preventie is in de kleutergroep en hoe kwaliteitsvolle klanktekenkoppelingen een startpunt zijn om woordspecifieke kennis op te bouwen. Maar wat betekent dit voor de praktijk? Wat met kinderen die nog weinig ervaring hebben met de klankstructuur van onze taal? Hoe kan je hen als leerkracht of begeleider nog beter ondersteunen? En op welke manier schenken we vanaf dag één aandacht aan lezen met begrip en beleving? Met voorbeelden toont deze sessie aan hoe je inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kan vertalen in adviezen voor leesdidactiek, preventie en interventie.

,

Omschrijving

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Sommige kinderen, bijvoorbeeld omdat ze een andere thuistaal hebben en het Nederlands leren, kunnen voor een bijkomende uitdaging staan als ze leren lezen. Daarom is het belangrijk de didactiek zo vorm te geven dat die zo goed als mogelijk aansluit bij de noden van alle leerlingen. De vorming laat zien wat dat betekent voor de praktijk en hoe je kinderen effectief kan ondersteunen bij het automatiseren van leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt. We vertalen inzichten vanuit onderzoek naar de praktijk en zoeken samen naar puzzelstukken om te bouwen aan een effectieve leesstart.

Ga naar de bovenkant