Een effectieve didactische aanpak van aanvankelijk lezen, ook voor leerlingen met een andere thuistaal

Kirsten Schraeyen
Astrid Geudens

Omschrijving

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Sommige kinderen, bijvoorbeeld omdat ze een andere thuistaal hebben en het Nederlands leren, kunnen voor een bijkomende uitdaging staan als ze leren lezen. Daarom is het belangrijk de didactiek zo vorm te geven dat die zo goed als mogelijk aansluit bij de noden van alle leerlingen. De vorming laat zien wat dat betekent voor de praktijk en hoe je kinderen effectief kan ondersteunen bij het automatiseren van leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt. We vertalen inzichten vanuit onderzoek naar de praktijk en zoeken samen naar puzzelstukken om te bouwen aan een effectieve leesstart.

Onderzoeker/docent
Thomas More

dr. Kirsten Schraeyen is verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, expertisecel Taal en Leren, Thomas More en research fellow binnen de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven. Vanuit haar expertise op vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context, doceert ze het topic ‘Communication disorders in bilingual children’ en doet ze (inter)nationaal onderzoek rond meertaligheid.

Ze heeft samen met Jordi Casteleyn, Astrid Geudens  Kirsten, Helena Taelman, Marit Trioen, Mathea Simons en Tom Smits het boek “Taal in de klas
Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten” geschreven.

Onderzoeker taal- en leesdidactiek
Expertisecentrum Zorg en welzijn, Thomas More

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen en maakt deel uit van de onderzoekspijler taal- en leesdidactiek, een samenwerking met de opleiding logopedie en audiologie in Antwerpen. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek op Thomas More. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als wetenschappelijk adviseur en hoofdauteur mee te werken aan een aanbod voor kleuters en methodes voor aanvankelijk lezen.

Ga naar de bovenkant