Onderzoeker/docent
Thomas More

Kirsten Schraeyen

dr. Kirsten Schraeyen is verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, expertisecel Taal en Leren, Thomas More en research fellow binnen de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven. Vanuit haar expertise op vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context, doceert ze het topic ‘Communication disorders in bilingual children’ en doet ze (inter)nationaal onderzoek rond meertaligheid.

Ze heeft samen met Jordi Casteleyn, Astrid Geudens  Kirsten, Helena Taelman, Marit Trioen, Mathea Simons en Tom Smits het boek “Taal in de klas
Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten” geschreven.

Expertise: Taal en lezen, meertaligheid, inclusiviteit

Sessiearchief

,

Omschrijving

Na een goede voorbereiding in de kleuterklas maken kinderen in het eerste leerjaar een enorme sprong in hun ontwikkeling als ze leren lezen. Maar hoe pak je deze fase effectief aan? Sommige kinderen, bijvoorbeeld omdat ze een andere thuistaal hebben en het Nederlands leren, kunnen voor een bijkomende uitdaging staan als ze leren lezen. Daarom is het belangrijk de didactiek zo vorm te geven dat die zo goed als mogelijk aansluit bij de noden van alle leerlingen. De vorming laat zien wat dat betekent voor de praktijk en hoe je kinderen effectief kan ondersteunen bij het automatiseren van leesvaardigheid, ook als dit moeilijker verloopt. We vertalen inzichten vanuit onderzoek naar de praktijk en zoeken samen naar puzzelstukken om te bouwen aan een effectieve leesstart.

Ga naar de bovenkant