Onderwijsontwikkelaar
Radboud Universiteit

Erik Meester

Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van primair onderwijs en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Expertise: primair onderwijs, curriculum

Sessiearchief

,

Omschrijving

Je moet op een school goed nadenken over wat je allemaal wil verbeteren, maar ook over hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Met andere woorden: goed onderwijs ontwerpen is een kunst, maar implementeren ook. Gelukkig is er al veel onderzoek gedaan naar de to do’s & don’ts bij implementatieprocessen en onder welke condities deze het meeste kans van slagen hebben. In deze sessie delen Annemieke en Erik de belangrijkste inzichten uit deze onderzoeken én vertellen zij wat zij zelf (door schade en schande) hebben geleerd van hun eigen ervaringen als organisatieadviseurs. De sessie is gericht op iedereen die zich direct of indirect, formeel of informeel, praktisch of theoretisch, bezighoudt met leiderschap in scholen.

Downloads

,

Omschrijving

Thematisch onderwijs is momenteel (terecht) erg populair in Nederland, maar veel scholen worstelen nog met de precieze operationalisering daarvan. De Inspectie van het Onderwijs constateerde in 2016: “In de lessen wereldoriëntatie blijkt dat er nog weinig sprake is van wat in de literatuur een ‘win-winsituatie’ wordt genoemd, waarbij aandacht voor taal bij wereldoriëntatie zowel bijdraagt aan kennis van de wereld als aan taalontwikkeling van leerlingen.” In deze sessie zetten wij de theorie achter (ons idee van) thematisch onderwijs uiteen en tonen wij voorbeelden van twee thema’s die wij zelf ontworpen en onderwezen hebben (geschiedenis thema: de industriële revolutie & aardrijkskunde thema: de aarde in beweging). Wij vertellen daarbij ook hoe dit hele proces is verlopen en welke vakdidactische overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

 

Preview

Podcast

Omschrijving

In deze sessie geeft Erik Meester een overzicht van de belangrijkste inzichten op het gebied van curriculumtheorie, curriculumontwerp en curriculumimplementatie. Hiermee zal hij onderwijsprofessionals uitdagen om hun denken over onderwijsontwikkeling naar een hoger (van klas- naar school)niveau te brengen. Natuurlijk worden er ook allerlei suggesties (bv. werkwijzen en bronnen) geboden om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Ga naar de bovenkant