Universitair docent
Universiteit Utrecht

David van Alten

David van Alten is als universitair docent verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij begeleid eerstegraads leraren in opleiding en geeft het keuzevak digitale geletterdheid, het thema waar hij ook onderzoek naar doet. Vanuit zijn ervaring als voormalig docent geschiedenis en informatiemanager bij HIJN scholengroep weet hij wat er speelt in de onderwijspraktijk.

Expertise: Onderwijsonderzoek, lerarenopleider, geschiedenis, informatiemanagement

Sessiearchief

Omschrijving

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan de afgelopen periode: ChatGPT en andere AI-bots brengen de nodige uitdagingen voor ons onderwijs met zich mee. Hoe kunnen we hier als docent, schoolleider, of onderwijsondersteuner mee omgaan? Hoe gebruiken leerlingen deze technologie? Wat zijn de gevolgen voor de toetsing en beleid? Is het de taak van het onderwijs om leerlingen meer digitaal geletterd te maken door ze er mee om te leren gaan? En welke kansen biedt het voor onszelf als we deze technologie effectief inzetten?

Downloads

Omschrijving

Flipped learning (FL) is uitgegroeid tot een populaire didactiek in alle onderwijsniveaus. FL houdt in dat leerlingen de leerstof voorbereiden vóór de les (bijvoorbeeld via video’s), en deze leerstof toepassen tijdens de les. Wat kunnen we concluderen op basis van 5 jaar onderzoek naar de effectiviteit van FL en de rol van zelfregulatie daarin? David van Alten heeft hier als promodoc promotieonderzoek naar gedaan, waardoor hij als docent geschiedenis ook een grote groep leerlingen van zijn eigen school in het onderzoek kon betrekken.

In deze sessie kom je meer te weten over de effecten van FL op de leerresultaten en tevredenheid van studenten en leerlingen in het ho en vo, en of dit effect wordt beïnvloed door bepaalde ontwerpkenmerken. Ook krijg je de resultaten en praktische inzichten mee van twee onderzoeken naar de rol van zelfregulatieondersteuning van middelbare scholieren tijdens FL bij het vak geschiedenis.

Downloads

,

Omschrijving

In een meta-analyse worden de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samengebracht om preciezere uitspraken te doen over het effect van een onderwijsmethode. De meta-analyse staat daarom vaak bovenaan de hiërarchie van bewijsvoering, maar in hoeverre geldt dit ook voor onderwijsonderzoek? We hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin 114 studies zijn opgenomen die het effect van flipping the classroom hebben onderzocht. Het doel van deze bijdrage is om docenten inzicht te bieden in de zin en onzin van een meta-analyse, en hen daarbij te helpen meta-analyses kritisch te interpreteren. Aan de hand van deze casus zullen wij ook vertellen wat we nu wel (en niet) weten over de effectiviteit van flipping the classroom.

Downloads

Ga naar de bovenkant