Best-evidence in onderwijsonderzoek: meta-analyses? Flipping the classroom als casus

David van Alten
Jeroen Janssen

Omschrijving

In een meta-analyse worden de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samengebracht om preciezere uitspraken te doen over het effect van een onderwijsmethode. De meta-analyse staat daarom vaak bovenaan de hiërarchie van bewijsvoering, maar in hoeverre geldt dit ook voor onderwijsonderzoek? We hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin 114 studies zijn opgenomen die het effect van flipping the classroom hebben onderzocht. Het doel van deze bijdrage is om docenten inzicht te bieden in de zin en onzin van een meta-analyse, en hen daarbij te helpen meta-analyses kritisch te interpreteren. Aan de hand van deze casus zullen wij ook vertellen wat we nu wel (en niet) weten over de effectiviteit van flipping the classroom.

Downloads

Universitair docent
Universiteit Utrecht

David van Alten is als universitair docent verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij begeleid eerstegraads leraren in opleiding en geeft het keuzevak digitale geletterdheid, het thema waar hij ook onderzoek naar doet. Vanuit zijn ervaring als voormalig docent geschiedenis en informatiemanager bij HIJN scholengroep weet hij wat er speelt in de onderwijspraktijk.

Directeur onderwijs Centre for Academic Teaching and Learning
Universiteit Utrecht

In mijn wetenschappelijk onderzoek richt ik mij op het gebruik van onderwijstechnologie en hoe onderwijstechnologie leerprocessen kan ondersteunen, op de rol van samenwerking en interactie in onderwijs en op zelfregulatie van het eigen leerproces door studenten.

Ga naar de bovenkant