Best-evidence in onderwijsonderzoek: meta-analyses? Flipping the classroom als casus

David van Alten
Jeroen Janssen

Omschrijving

In een meta-analyse worden de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samengebracht om preciezere uitspraken te doen over het effect van een onderwijsmethode. De meta-analyse staat daarom vaak bovenaan de hiërarchie van bewijsvoering, maar in hoeverre geldt dit ook voor onderwijsonderzoek? We hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin 114 studies zijn opgenomen die het effect van flipping the classroom hebben onderzocht. Het doel van deze bijdrage is om docenten inzicht te bieden in de zin en onzin van een meta-analyse, en hen daarbij te helpen meta-analyses kritisch te interpreteren. Aan de hand van deze casus zullen wij ook vertellen wat we nu wel (en niet) weten over de effectiviteit van flipping the classroom.

Downloads

Universitair docent
Universiteit Utrecht

David van Alten is als universitair docent verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Hij begeleid eerstegraads leraren in opleiding en geeft het keuzevak digitale geletterdheid, het thema waar hij ook onderzoek naar doet. Vanuit zijn ervaring als voormalig docent geschiedenis en informatiemanager bij HIJN scholengroep weet hij wat er speelt in de onderwijspraktijk.

Universitair Hoofddocent Onderwijswetenschappen
Universiteit Utrecht

Jeroen Janssen is Universitair Hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en onderwijsdirecteur van de bachelor en master onderwijswetenschappen en de universitaire pabo.
Hij zet zich als Senior Fellow van het Centre for Academic Teaching and Learning in om het universitaire onderwijs te verbeteren. Als onderzoeker houdt hij zich bezig met zelfregulerend leren en samenwerkend leren.

Ga naar de bovenkant