Zelfstandig onderwijskundige
Sluijsmans onderwijsadvies

Dominique Sluijsmans

Dr. Dominique Sluijsmans is lector Integrale Curriculumontwikkeling bij de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast voert ze als zelfstandig onderwijskundige een aantal projecten uit in het po, vo en hoger onderwijs. Meer informatie over haar werk is te vinden op sluijsmans.net

Expertise: Toetsing, didactiek en curriculumontwerp

Sessiearchief

Omschrijving

Misschien is de volgende situatie herkenbaar. U geeft na een aantal weken les een toets om vast te stellen of uw leerlingen de stof die is onderwezen hebben begrepen. Helaas blijkt dat bij veel leerlingen niet het geval te zijn. Veel docenten ervaren in een situatie als deze een professioneel dilemma: Ga ik door met de nieuwe stof of ga ik eerst nog een keer investeren in begrip van de eerder onderwezen stof? Formatief handelen is een didactisch proces dat kan helpen deze situatie te voorkomen.

In deze bijdrage geef ik daarvoor handvatten en onderbouwing. Ik zal invulling geven aan wat formatief handelen is, waarom het belangrijk is en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in de lessen. Daarbij zal ik specifiek ingaan op de rol die de docent en leerling daarin kan spelen. Doel van mijn bijdrage is concrete handvatten te geven, maar vooral ook het het belang van een zorgvuldig curriculumontwerp, als voorwaarde voor een effectief proces van formatief handelen, te duiden.

Downloads

Omschrijving

Om te weten of alle leerlingen de leerstof snappen, is het van belang tijdens de les voldoende aandacht te geven aan het checken van begrip. Om dit te doen zijn het stellen van vragen en het geven van feedback effectieve didactische strategieën. In deze presentatie zal ik het belang van deze strategieën duiden vanuit de wetenschap, maar ook een aantal concrete voorbeelden geven hoe je als docent tot goede vragen kunt komen en hoe je een feedbackproces kunt organiseren.

Downloads

,

Omschrijving

Over feedback bestaan heel wat misvattingen. Deze misvattingen zorgen ervoor dat leraren met de beste bedoelingen veel te veel tijd stoppen in iets wat te weinig oplevert. In deze sessie bespreekt René Kneyber, trainer en adviseur bij Toetsrevolutie en lid van de Onderwijsraad, de nieuwste wetenschappelijke inzichten over feedback, en hoe je met minder werk meer resultaat kunt behalen.

Omschrijving

Om te weten of alle leerlingen de leerstof snappen, is het van belang tijdens de les voldoende aandacht te geven aan het checken van begrip. Om dit te doen zijn het stellen van vragen en het geven van feedback effectieve didactische strategieën. In deze presentatie zal ik het belang van deze strategieën duiden vanuit de wetenschap, maar ook een aantal concrete voorbeelden geven hoe je als docent tot goede vragen kunt komen en hoe je een feedbackproces kunt organiseren.

Opname

Omschrijving

Om te weten of alle leerlingen de leerstof snappen, is het van belang tijdens de les voldoende aandacht te geven aan het checken van begrip. Om dit te doen zijn het stellen van vragen en het geven van feedback effectieve didactische strategieën. In deze presentatie zal ik het belang van deze strategieën duiden vanuit de wetenschap, maar ook een aantal concrete voorbeelden geven hoe je als docent tot goede vragen kunt komen en hoe je een feedbackproces kunt organiseren.

,

Omschrijving

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zoveel kansen hebben gekregen om te leren en dat de echte toets een feestje wordt? Idealisme of realisme? In onze bijdrage zullen we vanuit de theorie maar vooral vanuit praktijkervaringen laten zien dat succeservaring voor alle leerlingen met inzet van de juiste didactische strategieën mogelijk is. Een belangrijke schakel in dit proces van beheersingsleren is toetsing. Door toetsing als leer- en oefenstrategie in te zetten, versterk je enerzijds het geheugen (het leren) en controleer je anderzijds de mate waarin de stof reeds wordt beheerst. Dominique Sluijsmans, lector beoordelen bij Zuyd Hogeschool, vertelt wat er op dit gebied bekend is uit onderwijsonderzoek. Martin Ringenaldus, leraar Duits op de RGO te Middelharnis, maakte de vertaalslag van onderzoek naar de lespraktijk en zal concrete voorbeelden delen.

Downloads

Omschrijving

Om te weten of alle leerlingen de leerstof snappen, is het van belang tijdens de les voldoende aandacht te geven aan het checken van begrip. Om dit te doen zijn het stellen van vragen en het geven van feedback effectieve didactische strategieën. In deze presentatie zal ik het belang van deze strategieën duiden vanuit de wetenschap, maar ook een aantal concrete voorbeelden geven hoe je als docent tot goede vragen kunt komen en hoe je een feedbackproces kunt organiseren.

Ga naar de bovenkant