Docent Duits
RGO College Middelharnis

Martin Ringenaldus

Martin Ringenaldus is 20 jaar 2e graads docent Duits. Hij probeert inzichten uit onderzoek en wetenschap te vertalen naar zijn lespraktijk. De implementatie van Conti’s effectieve MARS-EARS-aanpak voor het verwerven van een vreemde taal is hier een voorbeeld van. Hij vertaalde ook het boek ‘German Sentence Builders‘ (Conti/Viñales/Weidner) met bijpassend lesmateriaal naar het Nederlands om het in de eigen lespraktijk te kunnen gebruiken. Met deze aanpak lukt het hem om nagenoeg alle leerlingen de taal te laten verwerven.

Expertise: Duits, vakdidactiek

Sessiearchief

,

Omschrijving

Voor het verwerven van een tweede taal moet je het brein van tientallen verschillende facetten van een taal bewustmaken. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, schrijven) bestaan feitelijk uit diverse verschillende microvaardigheden die elk afzonderlijk getraind zullen moeten worden. Dat betekent dat je van bewustwording tot aan spontaan taalgebruik talloze verschillende soorten oefeningen nodig hebt om de taal in al haar facetten te verwerven. Veel van deze microvaardigheden worden in gangbare lesmethoden verwaarloosd. De effectieve MARS-EARS-aanpak van Gianfranco Conti biedt voor elke fase van de taalverwerving voor al deze microvaardigheden een breed scala aan oefeningen. In deze sessie wordt aan de hand van deze oefeningen getoond hoe een lessenserie volgens de MARS-EARS-aanpak in de lespraktijk uit kan zien. Deze sessie sluit aan bij de sessie van Martin Ringenaldus die inzicht geeft in de wetenschappelijke onderbouwing van deze aanpak.

,

Omschrijving

Als we taal eerder onbewust dan bewust verwerven, hoe effectief is dan het MVT-onderwijs als de nadruk vooral ligt op het expliciet onderwijzen van woordenschat en grammaticaregels? En is de wijze waarop grammaticaregels in lesboeken worden gepresenteerd wel de manier waarop ze psychologisch in ons brein kunnen bestaan? Onderzoek suggereert dat we taal eerder op natuurlijke wijze verwerven en deels op expliciete wijze. Gianfranco Conti ontwikkelde een effectieve didactiek op basis van inzichten uit de leerpsychologie en onderzoek naar tweedetaalverwerving. In deze sessie worden met name bevindingen uit onderzoek toegelicht die aan deze effectieve didactiek ten grondslag liggen. In de sessie van Dagmar Ederer, wordt vervolgens getoond hoe een lessenserie volgens de MARS-EARS-didactiek van Conti er in de lespraktijk uit kan zien.

Omschrijving

Tijdens de vorige editie van researchED liet ik zien wat onderzoek en wetenschap zegt over het effectief leren van vreemde talen. Gianfranco Conti heeft op basis van onderzoek uit de leerpsychologie en tweedetaalverwerving een zeer effectieve lexicogrammaticale aanpak ontwikkeld die gebruik maakt van ‘Extensive Processing Instruction’ (EPI). Deze aanpak draagt de afkorting MARS-EARS waarbij elke letter voor een fase van de MARS-EARS-cyclus staat. In deze sessie laat ik zien hoe MARS-EARS er in de lespraktijk uitziet en hoe dit feitelijk ook een formatieve aanpak is waarbij àlle leerlingen de vreemde taal kunnen verwerven.

Omschrijving

Als je rekening wilt houden met wat bekend is uit de leerpsychologie en uit onderzoek naar het verwerven van een tweede taal, hoe ziet effectieve didactiek er dan uit in de lespraktijk? Dr. Gianfranco Conti ontwikkelde op basis van verworven inzichten uit beide disciplines de effectieve aanpak MARS-EARS waarin u o.a. elementen van de cognitieve belastingtheorie en de effectieve leerstrategieën als spaced en retrieval practice zult herkennen. Ook zijn ‘deliberate practice’ en formatief handelen onderdeel van de aanpak. Uitgelegd wordt ook waarom het stampen van woordenlijsten en het aanleren van abstracte grammaticaregels misschien niet zo effectief zijn.

,

Omschrijving

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zoveel kansen hebben gekregen om te leren en dat de echte toets een feestje wordt? Idealisme of realisme? In onze bijdrage zullen we vanuit de theorie maar vooral vanuit praktijkervaringen laten zien dat succeservaring voor alle leerlingen met inzet van de juiste didactische strategieën mogelijk is. Een belangrijke schakel in dit proces van beheersingsleren is toetsing. Door toetsing als leer- en oefenstrategie in te zetten, versterk je enerzijds het geheugen (het leren) en controleer je anderzijds de mate waarin de stof reeds wordt beheerst. Dominique Sluijsmans, lector beoordelen bij Zuyd Hogeschool, vertelt wat er op dit gebied bekend is uit onderwijsonderzoek. Martin Ringenaldus, leraar Duits op de RGO te Middelharnis, maakte de vertaalslag van onderzoek naar de lespraktijk en zal concrete voorbeelden delen.

Downloads

Ga naar de bovenkant