Prof. dr.
Rijksuniversiteit Groningen

Hanke Korpershoek

Prof. dr. Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geeft regelmatig workshops over evidence-informed werken aan onderwijsverbetering. In haar onderzoek richt zij zich onder meer op (keuzes m.b.t.) de inrichting van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de profielkeuzes van leerlingen en de rol van de school hierbij, en het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de school. Daarnaast werkt ze aan verschillende onderzoeken gericht op de voorspellende waarde van de eindtoetsen en schooladviezen op de schoolloopbanen van leerlingen.

Expertise: Onderwijskundig Onderzoek, Onderwijswetenschappen, Loopbaan van leerlingen, po, vo

Sessiearchief

Omschrijving

Voor onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders) is het een uitdaging om onderzoek over effectieve onderwijsvernieuwingen te vinden, te begrijpen en te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk, waardoor onderwijsinnovaties in de school of klas regelmatig verwateren of mislukken. Om de kans op succesvolle innovatie te vergroten, is de keuze van een geschikte onderwijsinnovatie (bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, instructieprincipes en leermaterialen) ontzettend belangrijk. In deze workshop wordt informatie gegeven over onderwijsverbetering en -vernieuwing in het onderwijs (wat weten we uit onderwijsonderzoek) en worden praktische handreikingen gegeven hoe scholen hier zelf handen en voeten aan kunnen geven. In deze workshop gaat het niet persé om innovaties die echt ‘nieuw’ zijn, zoals nieuwe onderwijsconcepten, het gaat om het invoeren of aanpassen van een pedagogisch en/of didactische aanpak of methode die nieuw is voor de school/leraar, met als doel verbetering teweeg te brengen.

Downloads

Opname

Omschrijving

Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Goodenow (1993) omschrijft schoolbinding als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Schoolbinding hangt positief samen met motivatie en bijvoorbeeld schoolprestaties. Leerlingen die zich verbonden voelen met de school vertonen minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen: Waarom voelt de ene leerling zich sterker verbonden met de school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

Downloads

Omschrijving

Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Binding met school wordt door Goodenow (1993) omschreven als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Een hoge mate van schoolbinding hangt positief samen met bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen en hun schoolprestaties. Ook vertonen leerlingen die zich verbonden voelen met de school minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen. Welke factoren verklaren waarom de ene leerling zich sterker verbonden voelt met school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

Downloads

Omschrijving

Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Goodenow (1993) omschrijft schoolbinding als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Schoolbinding hangt positief samen met motivatie en bijvoorbeeld schoolprestaties. Leerlingen die zich verbonden voelen met de school vertonen minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen: Waarom voelt de ene leerling zich sterker verbonden met de school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

Downloads

Omschrijving

Leerlingen moeten vrijwel ELKE DAG iets nieuws leren. We gaan daarom terug naar de basis van het willen leren. Waarom zouden leerlingen eigenlijk willen leren? Sommigen willen de lesstof begrijpen, anderen zijn tevreden met een goed cijfer, en weer anderen zijn – om uiteenlopende redenen – helemaal niet gemotiveerd om te leren. De hamvraag is hoe al deze verschillende leerlingen in de dagelijkse lespraktijk gestimuleerd kunnen worden om gemotiveerd aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende redenen om wel of niet te willen leren en bij de ‘triggers’ die motivatie en betrokkenheid bij leerlingen kunnen beïnvloeden, zoals het opwekken van nieuwsgierigheid en het creëren van een leer-omgeving.

Downloads

Ga naar de bovenkant