Vakdidactisch observatie-instrument Moderne Vreemde Talen

Charline Rouffet
Irene de Kleyn

Omschrijving

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Om een brug te slaan tussen de vakdidactische theorie en de vakdidactische ontwikkeling van leraren-in-opleiding in de (stage)praktijk is een observatie-instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op principes van communicatief taalonderwijs, en dat het vakdidactisch handelen van leraren moderne vreemde talen evalueerbaar maakt. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. Het instrument is een aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Downloads

Docent-onderzoeker en hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Charline Rouffet is docent Frans en lerarenopleider Moderne Vreemde Talen aan de Hogeschool Utrecht voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Ze werkt daarnaast voor het kenniscentrum Leren en Innoveren als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, binnen dezelfde hogeschool. Momenteel werkt ze aan een promotieonderzoek gericht op de invloed van communicatieve toetsing op het vakdidactische handelen van vreemdetalendocenten.

Curriculum Verantwoordelijke/ hogeschooldocent Engels
Hogeschool Utrecht

Irene de Kleyn is lerarenopleider en vakdidactica Moderne Vreemde Talen (MVT) op de Hogeschool Utrecht met ervaring in het voortgezet onderwijs. Irene is curriculum verantwoordelijke van de Bachelor lerarenopleidingen Engels en Frans. Zij heeft een leidende rol in het herontwerp van de leerlijn vakdidactiek MVT.

Ga naar de bovenkant