Directeur onderwijs Centre for Academic Teaching and Learning
Universiteit Utrecht

Jeroen Janssen

In mijn wetenschappelijk onderzoek richt ik mij op het gebruik van onderwijstechnologie en hoe onderwijstechnologie leerprocessen kan ondersteunen, op de rol van samenwerking en interactie in onderwijs en op zelfregulatie van het eigen leerproces door studenten.

Expertise: Onderwijstechnologie

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Leerlingen waar je moe van wordt, of juist kinderen die je nooit hoort in de klas. Hoe ga je daar mee om? Hoe zorg je er voor dat de schooldag voor jou geen uitputtingsslag wordt én dat leerlingen áán staan en tot leren komen? Gedrag in de klas, hoe kun je dat kortom (bij)sturen als leerkracht? Helma Koomen (UvA), Jeroen Janssen (UU) en Martine Baars (Erasmus Uni) komen vertellen wat we weten uit internationaal wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp. Zij geven daarmee een preview van een nieuw boek in de Didactief-onderzoeksreeks dat eind maart verschijnt: Gedrag in de klas. Veel aandacht besteden ze ook aan praktische tips die Didactief verzamelde in samenwerking met diverse scholen.

Downloads

Omschrijving

15 jaar geleden werd samenwerkend leren als de heilige graal van het onderwijs gezien. Uiteraard was dat een te hoog gegrepen verwachting. Effectief inzetten van samenwerkend leren is een echte uitdaging. In deze sessie bespreek ik wat we uit onderzoek weten over de effectiviteit van samenwerkend leren, de randvoorwaarden om samenwerkend leren effectief te laten zijn en de dilemma’s waar docenten zich voor geplaatst zien wanneer zij groepen samenwerkende leerlingen begeleiden.

Downloads

Opname

Omschrijving

15 jaar geleden werd samenwerkend leren als de heilige graal van het onderwijs gezien. Uiteraard was dat een te hoog gegrepen verwachting. Effectief inzetten van samenwerkend leren is een echte uitdaging. In deze sessie bespreek ik wat we uit onderzoek weten over de effectiviteit van samenwerkend leren, de randvoorwaarden om samenwerkend leren effectief te laten zijn en de dilemma’s waar docenten zich voor geplaatst zien wanneer zij groepen samenwerkende leerlingen begeleiden.

Downloads

Opname

,

Omschrijving

In een meta-analyse worden de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samengebracht om preciezere uitspraken te doen over het effect van een onderwijsmethode. De meta-analyse staat daarom vaak bovenaan de hiërarchie van bewijsvoering, maar in hoeverre geldt dit ook voor onderwijsonderzoek? We hebben een meta-analyse uitgevoerd waarin 114 studies zijn opgenomen die het effect van flipping the classroom hebben onderzocht. Het doel van deze bijdrage is om docenten inzicht te bieden in de zin en onzin van een meta-analyse, en hen daarbij te helpen meta-analyses kritisch te interpreteren. Aan de hand van deze casus zullen wij ook vertellen wat we nu wel (en niet) weten over de effectiviteit van flipping the classroom.

Downloads

Ga naar de bovenkant