Leren en welbevinden van leerlingen én schoolteams: lessons learned

Laura Stroo
Hanneke Visser

Omschrijving

Leren en welbevinden hebben met elkaar te maken. Leerlingen komen beter tot leren als zij lekker in hun vel zetten en andersom geldt ook: goed onderwijs bevordert het welbevinden van leerlingen. Daarom slaan we de plank mis als we teveel focussen op één van beide.

Aandacht voor leren en welbevinden binnen het onderwijs vraagt om een aanpak die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het vraagt óók om een aanpak die past bij de specifieke context van de school: wat werkt bij deze leerlingen en deze ouders/verzorgers, op deze school op deze locatie, met dit schoolteam, deze kernpartners en op dit moment?

We weten dat duurzaam werken aan leren en welbevinden, in samenhang met de visie, strategie en specifieke situatie van de school, werkt. We weten ook dat structureel aandacht hebben voor leren en welbevinden van schoolteams positieve effecten heeft op schoolteams en op leerlingen.

Graag delen we, vanuit theorie en praktijk, onze ‘lessons learned’!

Downloads

Schoolpsycholoog / docent
Het Onderwijsatelier

Laura verzorgt trainingen rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden en veerkracht, is postacademisch docent en supervisor voor schoolpsychologen en kinder- en Jeugdpsychologen in spé, ACT therapeut, bestuurslid bij het Nederlands Instituut Psychologen bij de sectie Schoolpsychologen, lid Expertgroep Schoolpsychologen Mentaal Welbevinden NIP en lid Coalitie Welbevinden.

Laura is opgeleid als Schoolpsycholoog / Orthopedagoog/ Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / leerkracht en intern begeleider.

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / schoolpsycholoog
zelfstandige

Hanneke is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / schoolpsycholoog en werkt voor scholen en schoolbesturen binnen het vo (regio Utrecht en Rotterdam). Ze heeft interesse in onderwijs in grootstedelijke context en houdt zich bezig met groepsdynamiek, veerkracht, handelingsgericht werken en sociale veiligheid / crisisinterventie. Ze maakt deel uit van de Expertgroep Schoolpsychologen Mentale Gezondheid NIP (onderdeel van de Coalitie Welbevinden). Tevens is zij plv. hoofdopleider van de opleiding Schoolpsycholoog (RINO Amsterdam).

Ga naar de bovenkant