Onderwijsadviseur taal/lezen
Expertis

Liz Bunte

Liz Bunte werkt als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij verschillende functies in het onderwijs vervuld, zo is zij leerkracht in het po geweest en docent op de pabo. Inmiddels begeleidt zij scholen in het po en vo bij het verbeteren van hun taal- en leesonderwijs en het versterken van hun didactisch handelen. Ze is expert op het gebied van Close Reading en weet een goede vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Onlangs verschenen de boeken Close Reading in de praktijk voor het po. Nu zet ze zich in om ook het leesonderwijs in het vo een boost te geven.

Expertise: Close Reading

Sessiearchief

,

Omschrijving

Bij begrijpend leesonderwijs, bijvoorbeeld bij Close Reading, staat de inhoud van een complexe tekst centraal. Een complexe tekst is een tekst die je voor langere tijd geconcentreerd leest en die uitnodigt tot herhaald lezen. Een tekst waarin gezamenlijke kennis wordt opgebouwd en die leidt tot diep lezen. Diep begrijpend lezen overstijgt het letterlijk begrijpen van de tekst. Het dwingt leerlingen als het ware onder de oppervlakte van de tekst te lezen en intensiever met de tekst om te gaan.

Maar wat is nu een complexe tekst? En als je een complexe tekst gevonden hebt, hoe ontwerp je hier dan een lessenserie bij? In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen en handvatten om zelf met een complexe tekst aan de gang te gaan.

In deze workshop komt aan bod:
– Het belang van complexe teksten
– Een complexe tekst selecteren
– Lesdoelen en tekstgerichte vragen opstellen

Omschrijving

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. In drie sessie wordt steeds een diepere laag van de tekst bereikt en daarmee ook dieper tekstbegrip bij leerlingen. In de workshop wordt een theoretische onderbouwing gegeven voor de opkomst van Close Reading en een voorbeeld gegeven van Close Reading in de praktijk. In de workshop ervaart u zelf de drie sessies van de Close Reading aanpak met een tekst. U krijgt praktische voorbeelden, zodat u een beeld krijgt hoe Close Reading er in de praktijk uitziet.

Downloads

Ga naar de bovenkant