Een complexe tekst nodigt uit tot dieper tekstbegrip

Karin Versloot
Liz Bunte

Omschrijving

Bij begrijpend leesonderwijs, bijvoorbeeld bij Close Reading, staat de inhoud van een complexe tekst centraal. Een complexe tekst is een tekst die je voor langere tijd geconcentreerd leest en die uitnodigt tot herhaald lezen. Een tekst waarin gezamenlijke kennis wordt opgebouwd en die leidt tot diep lezen. Diep begrijpend lezen overstijgt het letterlijk begrijpen van de tekst. Het dwingt leerlingen als het ware onder de oppervlakte van de tekst te lezen en intensiever met de tekst om te gaan.

Maar wat is nu een complexe tekst? En als je een complexe tekst gevonden hebt, hoe ontwerp je hier dan een lessenserie bij? In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen en handvatten om zelf met een complexe tekst aan de gang te gaan.

In deze workshop komt aan bod:
– Het belang van complexe teksten
– Een complexe tekst selecteren
– Lesdoelen en tekstgerichte vragen opstellen

Onderwijsadviseur taal/lezen & didactisch handelen
Expertis Onderwijsadvies

Karin Versloot is onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadvies en heeft ruim 15 jaar met veel passie als leraar in het primair onderwijs gewerkt. In die jaren heeft zij zich steeds meer verdiept in het versterken van het didactisch handelen en het (begrijpend) leesonderwijs. Die kennis vertaalt ze nu naar het helpen van leraren en scholen bij het verbeteren van hun didactisch handelen en leesonderwijs. Karin vindt het belangrijk een koppeling te maken tussen de meest recente, wetenschappelijke theorie en de praktijk; wat zegt de theorie en hoe kun je dat morgen al toepassen in de klas?

Sinds 2020 werkt Karin als adviseur bij Expertis Onderwijsadvies, waar ze scholen begeleidt bij het versterken van hun technisch- en begrijpend leesonderwijs.
Haar tutorial die zij tijdens de eerste lockdown voor het lerarencollectief heeft opgenomen over Close Reading: https://www.youtube.com/watch?v=L6GBexUaAi8

Onderwijsadviseur taal/lezen
Expertis

Liz Bunte werkt als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij verschillende functies in het onderwijs vervuld, zo is zij leerkracht in het po geweest en docent op de pabo. Inmiddels begeleidt zij scholen in het po en vo bij het verbeteren van hun taal- en leesonderwijs en het versterken van hun didactisch handelen. Ze is expert op het gebied van Close Reading en weet een goede vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Onlangs verschenen de boeken Close Reading in de praktijk voor het po. Nu zet ze zich in om ook het leesonderwijs in het vo een boost te geven.

Ga naar de bovenkant