Onderwijsadviseur
Academica Business College

Michel Freriks

Michel Freriks (MSc en MEd) is als docent, onderzoeker, adviseur en trainer actief geweest. Tijdens zijn masterstudie verdiepte hij zich in de cognitieve neurowetenschappen. Daarna haalde hij cum laude zijn eerstegraads bevoegdheid als biologiedocent. Tegenwoordig ligt zijn focus op de professionele ontwikkeling van docenten en hoe zij wetenschappelijke inzichten over leren en didactiek kunnen gebruiken om het beste uit hun leerlingen te halen. Hij is expert op gebied van onderzoek doen in school met behulp van de DATATEAM® methode en Lesson Study. Daarnaast traint hij groepen docenten tot teacher-leaders en begeleidt hij de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap.

Expertise: professionaliseren

Sessiearchief

,

Omschrijving

Tijdens deze presentatie staat het evidence-informed werken centraal. Aan de hand van een praktijkcasus laten we zien hoe een groep docenten, uit een leerteam, tot een evidence-informed interventie in de school is gekomen. Daarnaast laten we zien hoe onderzoek doen naar de eigen praktijk ingericht kan worden doormiddel van het functioneren als een professionele leergemeenschap. Welke vragen stellen docenten in een professionele leergemeenschap zichzelf? Hoe werkt (literatuur)onderzoek in de eigen praktijk? Waar haal je als docent de tijd en de kennis vandaan om dit goed uit te kunnen voeren?

Downloads

Ga naar de bovenkant