Medewerker professionalisering
Expertisecentrum Onderwijs en Leren – Thomas More (Vlaanderen)

Mitte Schroeven

Mitte Schroeven heeft 16 jaar ervaring als docent Nederlands en Engels in het voortgezet onderwijs. Momenteel verzorgt ze vormingen voor het Expertisecentrum Onderwijs en Leren over digitale didactiek en effectieve leermiddelen.

Expertise: digitale didactiek

Sessiearchief

Omschrijving

Van de uitvinding van de eerste teaching machines tot de oprichting van iPadscholen, telkens weer wordt voorspeld dat technologie zal leiden tot een nog betere leerervaring, met een sterk veranderde en zelfs beperkte rol voor de leraar. De snelle ontwikkeling van AI en de toepassing ervan in het onderwijs maken deze kwestie ook vandaag brandend actueel.
In deze sessie schetst een auteur van het boek “Wijze Lessen. Digitale didactiek”, Mitte Schroeven, in vogelvlucht de geschiedenis van (niet) geslaagde EdTech initiatieven en wat we daaruit kunnen leren. Vervolgens bespreekt ze een aantal wetenschappelijke inzichten die de basis vormen voor 12 bouwstenen voor effectieve digitale didactiek. De rol van de leraar staat hierbij centraal. Aan het einde van de sessie beschik je als leraar, schoolleider of andere geïnteresseerde toehoorder over een aantal handvatten om op een onderbouwde wijze na te denken over een ambitieuze én duurzame implementatie van EdTech in de klas.

,

Omschrijving

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een leermiddel? Hoe gebruik je het leerboek op een doordachte manier in je klaspraktijk? Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms zelfs op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Ook het debat over de kwaliteit van leermiddelen en de link naar de onderwijskwaliteit woedt vaak in alle hevigheid.

Om aan deze en andere vragen een onderzoeksgebaseerde bijdrage te leveren, liep in 2022 binnen het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van de Thomas More hogeschool (Vlaanderen) het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’. Er werden drie producten ontwikkeld: een kwaliteitskader, een bijhorende handleiding, en kwaliteitskaarten. In deze sessie lichten we het kader kort toe, en leren we je hoe je het kan toepassen op je eigen methode of lesmateriaal.

,

,

Omschrijving

Tijdens de coronapandemie werd ons onderwijs noodgedwongen en ad-hoc volledig online georganiseerd. Maar ook nu we lessen weer meer face-to-face kunnen organiseren, kan online onderwijs voor een meerwaarde zorgen. Als docent kun je de beste aspecten van online en face-to-face op een bewuste en doordachte manier integreren in blended onderwijs. Hiervoor is het echter belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe blended onderwijs effectief kan worden vormgegeven.

In deze workshop gaan we in op de organisatorische randvoorwaarden en didactische ontwerpprincipes voor het vormgeven van effectief blended onderwijs. Je krijgt daarbij concrete aanbevelingen gebaseerd op robuust onderzoek, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Ga naar de bovenkant