Zes ontwerpprincipes voor effectief blended onderwijs: evidence-informed aanbevelingen voor voortgezet en hoger onderwijs

Mitte Schroeven
Milou de Smet
Claudio Vanhees

Omschrijving

Tijdens de coronapandemie werd ons onderwijs noodgedwongen en ad-hoc volledig online georganiseerd. Maar ook nu we lessen weer meer face-to-face kunnen organiseren, kan online onderwijs voor een meerwaarde zorgen. Als docent kun je de beste aspecten van online en face-to-face op een bewuste en doordachte manier integreren in blended onderwijs. Hiervoor is het echter belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe blended onderwijs effectief kan worden vormgegeven.

In deze workshop gaan we in op de organisatorische randvoorwaarden en didactische ontwerpprincipes voor het vormgeven van effectief blended onderwijs. Je krijgt daarbij concrete aanbevelingen gebaseerd op robuust onderzoek, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Teacher trainer
Expertisecentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool

Mitte was 16 jaar leerkracht Nederlands en Engels in de tweede en derde graad van het voortgezet onderwijs en deed heel wat ervaring op met digitale tools in de klas. Daarnaast begeleidt ze de blended module “Digitaal evalueren” in het postgraduaat Digitale Didactiek van HOWEST. Binnen het Expertisecentrum voor Effectief Leren houdt Mitte zich voornamelijk bezig met professionalisering van leraren en docenten, met een focus op technologie en onderwijs.

Senior onderzoeker
Expertisecentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool

Sinds 2010 werkt Milou aan de versterking van effectief onderwijs. Ze heeft ruime ervaring in het uitvoeren van onderwijswetenschappelijk onderzoek én het toepassen van deze kennis voor docentprofessionalisering en de ontwikkeling en ondersteuning van innoverend en effectief onderwijs. In 2014 behaalde zij haar doctoraat binnen onderwijswetenschappen. Als (senior) onderzoeker binnen ExCEL zet ze haar ervaring in om op een onderbouwde manier, in samenwerking met leraren en docenten, te onderzoeken wat werkt in het onderwijs en hoe dit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Hierbij speelt het ondersteunen en inspireren van de lesgevers een belangrijke rol.

Senior onderzoeker
Expertisecentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool

dr. Claudio Vanhees is senior onderzoeker aan het Expertisecentrum voor Effectief Leren. Hij studeerde in 2009 af als taalleraar en bouwde daarna 10 jaar lang heel wat didactische ervaring op als leraar en docent op verschillende onderwijsniveaus, gaande van het voortgezet en het volwassenenonderwijs tot het hoger onderwijs in België en het buitenland. De afgelopen jaren werkte hij als onderwijskundig onderzoeker en behaalde hij een doctoraat in de onderwijswetenschappen. Hij is in het bijzonder gepassioneerd door onderzoek naar taaldidactiek, leesonderwijs en het weloverwogen inzetten van digitale tools ter bevordering van effectief onderwijs.

Ga naar de bovenkant