adviseur kennisbenutting en communicatie
NRO

Stef Severt

Stef Severt werkt sinds 2017 als medewerker kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Hij was jarenlang werkzaam als dagbladjournalist, onder andere als redacteur onderwijs, onderzoek en innovatie bij het FD. Recentelijk rondde hij de pabo af. Tevens droeg hij als auteur bij aan een vernieuwende onderwijsmethode voor het primair onderwijs.

Expertise: Onderzoek, journalistiek

Sessiearchief

,

Omschrijving

Je bent bezig met de voorbereiding van je lessen, en je wilt weten of een methode wel bewezen effectief is. Je wilt wat meer weten over hoe je een bepaald leerprobleem kunt aanpakken. Of je wilt kennisnemen van de ervaringen van andere leraren die een bepaalde didactiek hebben toegepast. Hoe kom je snel aan betrouwbare kennis hierover?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld om leraren te helpen in hun vak. Als onderzoeksfinancier geeft het NRO sturing aan waar onderzoek naar wordt gedaan. En het probeert wetenschap, praktijk en beleid meer met elkaar te verbinden.

In deze sessie worden instrumenten om aan bruikbare kennis te komen belicht, worden nieuwe ontwikkelingen op dit vlak geschetst, en is ruimte voor enige discussie over hoe de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk meer kunnen profiteren van elkaars kennis.
Kijk ook eens op www.nro.nl!

,

Omschrijving

Hoe zorgen we dat onderwijswetenschap, -beleid en –praktijk beter met elkaar worden verbonden? Met dat doel werd eind 2012 het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. Daarnaast had het nadrukkelijk tot doel om de versplintering in het onderwijsonderzoek tegen te gaan.

In de ruim vijf jaar die het NRO nu actief is, heeft het tal van initiatieven ontplooid om de rol van onderwijsonderzoek ‘op de werkvloer’ te vergroten. Met het nodige succes: onderzoekers en leraren zoeken elkaar vaker op, doen zelfs samen onderzoek; leraren maken met vrucht gebruik van wetenschappelijke inzichten via de Kennisrotonde, Leraar24 en andere kanalen; het NRO-congres en andere bijeenkomsten worden goed bezocht.

Toch blijft de vraag wat het effect van al deze inspanningen is; in hoeverre is het onderwijs in Nederland meer evidence informed, en daardoor beter geworden? Hoe zorgen we ervoor dat wetenschap, beleid en praktijk nog meer en structureler gebruikmaken van elkaars expertise?

In deze sessie belichten Jelle Kaldewaij en Stef Severt wat het NRO te bieden heeft aan onderzoekende leraren, en gaan ze graag het gesprek met u aan over hoe dit (nog) beter kan.

Downloads

,

Omschrijving

Heeft het nakijken van leerlingwerk zin? Hebben minder presterende leerlingen baat bij zittenblijven? Leren kinderen beter door het goede voorbeeld van de docent na te volgen, of door zelf onderzoekend en experimenterend tot kennis te komen? Wetenschappers onderzoeken wat (niet) werkt in het onderwijs, leraren ervaren dat dagelijks in de praktijk. Ze kunnen dus van elkaar leren, met als doel om het onderwijs in Nederland verder te verbeteren en bij de tijd te houden. Toch weten beide partijen elkaar nog onvoldoende te vinden. Met het doel dáár verandering in te brengen is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. In deze workshop maakt u kennis met tal van instrumenten die het NRO heeft ontwikkeld, zoals de Kennisrotonde en de Kennisportal Onderwijs. Daarnaast is er ruimte voor discussie over de vraag hoe onderwijspraktijk en -wetenschap elkaar kunnen versterken.

Downloads

Ga naar de bovenkant