Het NRO, wegwijzer voor onderwijsonderzoek

Jelle Kaldewaij
Stef Severt

Omschrijving

Heeft het nakijken van leerlingwerk zin? Hebben minder presterende leerlingen baat bij zittenblijven? Leren kinderen beter door het goede voorbeeld van de docent na te volgen, of door zelf onderzoekend en experimenterend tot kennis te komen? Wetenschappers onderzoeken wat (niet) werkt in het onderwijs, leraren ervaren dat dagelijks in de praktijk. Ze kunnen dus van elkaar leren, met als doel om het onderwijs in Nederland verder te verbeteren en bij de tijd te houden. Toch weten beide partijen elkaar nog onvoldoende te vinden. Met het doel dáár verandering in te brengen is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. In deze workshop maakt u kennis met tal van instrumenten die het NRO heeft ontwikkeld, zoals de Kennisrotonde en de Kennisportal Onderwijs. Daarnaast is er ruimte voor discussie over de vraag hoe onderwijspraktijk en -wetenschap elkaar kunnen versterken.

Downloads

directeur
NRO

Jelle Kaldewaij in sinds 2012 directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarvoor was hij onder andere bestuurder van het openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, directeur van de faculteit Letteren van de Universiteit Leiden en werkzaam bij verschillende lerarenopleidingen. Hij begon zijn werkzame leven als docent Nederlands.

adviseur kennisbenutting en communicatie
NRO

Stef Severt werkt sinds 2017 als medewerker kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Hij was jarenlang werkzaam als dagbladjournalist, onder andere als redacteur onderwijs, onderzoek en innovatie bij het FD. Recentelijk rondde hij de pabo af. Tevens droeg hij als auteur bij aan een vernieuwende onderwijsmethode voor het primair onderwijs.

Ga naar de bovenkant