Weten wat werkt? Het NRO helpt!

Jelle Kaldewaij
Stef Severt

Omschrijving

Je bent bezig met de voorbereiding van je lessen, en je wilt weten of een methode wel bewezen effectief is. Je wilt wat meer weten over hoe je een bepaald leerprobleem kunt aanpakken. Of je wilt kennisnemen van de ervaringen van andere leraren die een bepaalde didactiek hebben toegepast. Hoe kom je snel aan betrouwbare kennis hierover?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld om leraren te helpen in hun vak. Als onderzoeksfinancier geeft het NRO sturing aan waar onderzoek naar wordt gedaan. En het probeert wetenschap, praktijk en beleid meer met elkaar te verbinden.

In deze sessie worden instrumenten om aan bruikbare kennis te komen belicht, worden nieuwe ontwikkelingen op dit vlak geschetst, en is ruimte voor enige discussie over hoe de onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk meer kunnen profiteren van elkaars kennis.
Kijk ook eens op www.nro.nl!

directeur
NRO

Jelle Kaldewaij in sinds 2012 directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarvoor was hij onder andere bestuurder van het openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, directeur van de faculteit Letteren van de Universiteit Leiden en werkzaam bij verschillende lerarenopleidingen. Hij begon zijn werkzame leven als docent Nederlands.

adviseur kennisbenutting en communicatie
NRO

Stef Severt werkt sinds 2017 als medewerker kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Hij was jarenlang werkzaam als dagbladjournalist, onder andere als redacteur onderwijs, onderzoek en innovatie bij het FD. Recentelijk rondde hij de pabo af. Tevens droeg hij als auteur bij aan een vernieuwende onderwijsmethode voor het primair onderwijs.

Ga naar de bovenkant