Betere verbindingen met onderzoek

Jelle Kaldewaij
Stef Severt

Omschrijving

Hoe zorgen we dat onderwijswetenschap, -beleid en –praktijk beter met elkaar worden verbonden? Met dat doel werd eind 2012 het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) opgericht. Daarnaast had het nadrukkelijk tot doel om de versplintering in het onderwijsonderzoek tegen te gaan.

In de ruim vijf jaar die het NRO nu actief is, heeft het tal van initiatieven ontplooid om de rol van onderwijsonderzoek ‘op de werkvloer’ te vergroten. Met het nodige succes: onderzoekers en leraren zoeken elkaar vaker op, doen zelfs samen onderzoek; leraren maken met vrucht gebruik van wetenschappelijke inzichten via de Kennisrotonde, Leraar24 en andere kanalen; het NRO-congres en andere bijeenkomsten worden goed bezocht.

Toch blijft de vraag wat het effect van al deze inspanningen is; in hoeverre is het onderwijs in Nederland meer evidence informed, en daardoor beter geworden? Hoe zorgen we ervoor dat wetenschap, beleid en praktijk nog meer en structureler gebruikmaken van elkaars expertise?

In deze sessie belichten Jelle Kaldewaij en Stef Severt wat het NRO te bieden heeft aan onderzoekende leraren, en gaan ze graag het gesprek met u aan over hoe dit (nog) beter kan.

Downloads

directeur
NRO

Jelle Kaldewaij in sinds 2012 directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarvoor was hij onder andere bestuurder van het openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, directeur van de faculteit Letteren van de Universiteit Leiden en werkzaam bij verschillende lerarenopleidingen. Hij begon zijn werkzame leven als docent Nederlands.

adviseur kennisbenutting en communicatie
NRO

Stef Severt werkt sinds 2017 als medewerker kennisbenutting bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Hij was jarenlang werkzaam als dagbladjournalist, onder andere als redacteur onderwijs, onderzoek en innovatie bij het FD. Recentelijk rondde hij de pabo af. Tevens droeg hij als auteur bij aan een vernieuwende onderwijsmethode voor het primair onderwijs.

Ga naar de bovenkant