Project omschrijving

Astrid Geudens

dr., Thomas More (Lerarenopleiding, Mechelen)

Evenement

SESSIE

Pijlers voor een effectieve leesstart

Leren lezen is dé basis voor het ontwikkelen van zovele toekomstige vaardigheden als persoonlijke talenten. Toch wijzen studies op een daling van de leesvaardigheid. Er kan dus niet genoeg aandacht zijn voor effectieve leesdidactiek. Inzicht krijgen in wat er zich afspeelt in het hoofd van een kind dat leert lezen, draagt bij aan het bewust en effectief begeleiden van de leesontwikkeling. Onderzoek wijst bijvoorbeeld op het belang van kwaliteitsvolle klanktekenkoppelingen en woordspecifieke kennis maar wat betekent dit voor de praktijk? En wat met kinderen die nog weinig ervaring hebben met de klankstructuur van onze taal of meer moeite ondervinden met het koppelen van letters en klanken? Hoe kan je hen als leerkracht of begeleider nog beter ondersteunen? Met vele voorbeelden toont deze sessie aan hoe je inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kan vertalen in concrete adviezen voor leesdidactiek, preventie en interventie. Op weg naar goed én met plezier leren lezen.

BIO

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen en maakt deel uit van de onderzoekspijler taal- en leesdidactiek, een samenwerking met de opleiding logopedie en audiologie in Antwerpen. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek op Thomas More. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als wetenschappelijk adviseur en hoofdauteur mee te werken aan een aanbod voor kleuters en methodes voor aanvankelijk lezen.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.