Hanke Korpershoek

Adjunct Hoogleraar, GION Onderwijs/Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen

Evenement

  MATERIALEN

  Video: Succesvol innoveren in het basis- en voortgezet onderwijs

  Groningen 2020

  Downloads

  PowerPoint-presentatie Hanke Korpershoek rED Groningen 2020
  Hanke Korpershoek – Binding met school

  Powerpoint presentatie researchED Nederland 2020

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  SESSIE ARCHIEF

  Succesvol innoveren in het basis- en voortgezet onderwijs

  Voor onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders) is het een uitdaging om onderzoek over effectieve onderwijsvernieuwingen te vinden, te begrijpen en te vertalen naar de eigen onderwijspraktijk, waardoor onderwijsinnovaties in de school of klas regelmatig verwateren of mislukken. Om de kans op succesvolle innovatie te vergroten, is de keuze van een geschikte onderwijsinnovatie (bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, instructieprincipes en leermaterialen) ontzettend belangrijk. In deze workshop wordt informatie gegeven over onderwijsverbetering en -vernieuwing in het onderwijs (wat weten we uit onderwijsonderzoek) en worden praktische handreikingen gegeven hoe scholen hier zelf handen en voeten aan kunnen geven. In deze workshop gaat het niet persé om innovaties die echt ‘nieuw’ zijn, zoals nieuwe onderwijsconcepten, het gaat om het invoeren of aanpassen van een pedagogisch en/of didactische aanpak of methode die nieuw is voor de school/leraar, met als doel verbetering teweeg te brengen.

  Binding met school: verschillen tussen leerlingen en de rol van de school

  Schoolbinding beschrijft de connecties die leerlingen voelen met hun school. Goodenow (1993) omschrijft schoolbinding als “de mate waarin leerlingen zich persoonlijk geaccepteerd, gerespecteerd, geïncludeerd en ondersteund voelen door anderen op school” (p. 80). Een gevoel van verbondenheid wordt gezien als een van de basisbehoeften van leerlingen, naast gevoelens van competentie en autonomie. Schoolbinding hangt positief samen met motivatie en bijvoorbeeld schoolprestaties. Leerlingen die zich verbonden voelen met de school vertonen minder probleemgedrag dan leerlingen die geen sterke band hebben met school. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan we in gesprek over de volgende vragen: Waarom voelt de ene leerling zich sterker verbonden met de school dan de ander? Hoe kunnen we de schoolbinding van leerlingen bevorderen? Welke rol spelen leraren hierin? Wat zijn goede voorbeelden en initiatieven om hiermee aan de slag te gaan op uw eigen school?

  Nieuwsgierigheid als stimulans om te leren

  Piaget (1952) stelt dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Zij verkennen de wereld om hen heen stap voor stap, vertonen explorerend gedrag vanuit hun eigen initiatief, maar worden ook door hun sociale omgeving hiertoe gestimuleerd. Deze stimulans, het oproepen van nieuwsgierigheid, krijgt aandacht vanuit het onderwijsveld, vanuit de gedachte dat een nieuwsgierige leerling een gemotiveerde leerling is. Een nieuwsgierige leerling stelt vragen, gaat op zoek naar antwoorden, en heeft daardoor een actievere werkhouding dan leerlingen die minder nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierigheid speelt een belangrijke rol in het leerproces en draagt bij aan het vasthouden van aandacht en daarmee aan de motivatie van leerlingen. In deze workshop staan we stil bij de volgende vraagstukken: Wat is nieuwsgierigheid eigenlijk? Kun je nieuwsgierigheid opwekken bij leerlingen? En hoe doe je dat dan?

  “(On)gemotiveerde leerlingen: terug naar de basis van (willen) leren”

  Leerlingen moeten vrijwel ELKE DAG iets nieuws leren. We gaan daarom terug naar de basis van het willen leren. Waarom zouden leerlingen eigenlijk willen leren? Sommigen willen de lesstof begrijpen, anderen zijn tevreden met een goed cijfer, en weer anderen zijn – om uiteenlopende redenen – helemaal niet gemotiveerd om te leren. De hamvraag is hoe al deze verschillende leerlingen in de dagelijkse lespraktijk gestimuleerd kunnen worden om gemotiveerd aan de slag te gaan. We staan stil bij de verschillende redenen om wel of niet te willen leren en bij de ‘triggers’ die motivatie en betrokkenheid bij leerlingen kunnen beïnvloeden, zoals het opwekken van nieuwsgierigheid en het creëren van een leer-omgeving.

  BIO

  Hanke Korpershoek is adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, verbonden aan het GION Onderwijs/Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar promotieonderzoek Search for Science Talent in the Netherlands richtte zij zich op de profiel- en studiekeuze van havo- en vwo-leerlingen. Daarna werkte zij aan verschillende projecten, gericht op de po-vo overgang, de inrichting van de onderbouw in het vo, effectieve klassenmanagementstrategieën in het po en de schoolmotivatie en schoolbinding van leerlingen. Haar huidige onderzoek is gericht op de profielkeuzes en de rol van de school hierbij, en daarnaast op het verbeteren van de LOB in het vmbo.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte van onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.

  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.