Project omschrijving

Kirsten Schraeyen

Onderzoeker/docent, Thomas More

Evenement

SESSIE

Leerproblemen in een meertalige context

Is de uitdaging om te leren lezen en spellen in het Nederlands groter voor meertalige kinderen en leerlingen met een andere moedertaal dan voor eentalige Nederlandstalige leerlingen? Zijn er factoren die het lees- en spellingproces in het Nederlands beïnvloeden? En hoe kunnen we een leerstoornis in een meertalige context correct onderkennen? In deze voordracht trachten we een antwoord te formuleren op deze vragen.

BIO

dr. Kirsten Schraeyen is verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, expertisecel Taal en Leren, Thomas More en research fellow binnen de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven. Vanuit haar expertise op vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context, doceert ze het topic ‘Communication disorders in bilingual children’ en doet ze (inter)nationaal onderzoek rond meertaligheid.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.