Project omschrijving

Kristel Vanhoyweghen

Lerarenopleider, Karel De Grote Hogeschool

SESSIE

Nieuwe leerstof verwerven op een effectieve, efficiënte en succesgenerende manier.

Het vraagt heel wat didactisch inzicht en handelen om je leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren (en te laten onthouden). Zo zal je o.a. relevante voorkennis activeren (bouwsteen 1), heldere , gestructureerde en uitdagende instructie geven (bouwsteen 2) en zorgen voor een diepe en actieve verwerking (bouwsteen 5).
Maar waarom zijn net die principes zo effectief? En hoe pak je dit concreet aan zodat je leerlingen effectief, efficiënt en met voldoening bijleren en onthouden? In deze presentatie bespreken we kort de wetenschappelijke achtergronden, en kijken hoofdzakelijk naar wat ze kunnen betekenen voor ieders klaspraktijk.
Deze presentatie is onderdeel van de strand ‘Wijze lessen’ op deze dag.

BIO

Kristel Vanhoyweghen MSc was 20 jaar leraar voortgezet onderwijs. Ze is eveneens Master Onderwijswetenschappen en doceert onderwijskunde en didactiek aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast begeleidt ze toekomstige leraren doorheen hun opleiding en stage, en professionaliseert ze collega-docenten van KdG. Ze is een van de auteurs van het boek ‘Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’.

ARCHIEF

Zes effectieve strategieën voor leraar en leerling.

Elke leraar (vo) herkent dit vast wel: leerlingen weten niet meer waar je het vorige week over had, vergeten steeds die bepaalde spellingsregels, kunnen plots geen Franse regelmatige werkwoorden meer vervoegen of lijken nooit te hebben geleerd hoe je breuken optelt. Frustrerend, zeker omdat je dit in de klas grondig bestudeerde, en leerlingen deze leerstof nodig hebben om op verder te bouwen.
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe het leren écht werkt. Deze effectieve en efficiënte leerstrategieën kunnen het leerrendement van leerlingen aanzienlijk verhogen.
De ‘wetenschap van het leren’ is eveneens vertaald naar instructiestrategieën voor de leraar. Ze zijn breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en niveaus heen. Als deze instructiestrategieën passend worden ingezet, kunnen leerlingen meer leren én langer onthouden.
Doorheen de workshop wordt de transfer gemaakt van ‘leerstrategie met veel impact’ naar ‘praktische aanpak voor de leraar’.
Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het voortgezet onderwijs worden deze onderzoeksgeïnformeerde instructiestrategieën belicht, die de hoekstenen kunnen vormen voor duurzaam, toekomstbestendig onderwijs.

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.