Project omschrijving

Linda van den Bergh

Lector, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Evenement

  Huidige sessie
  Sessie archief
  bio

  MATERIALEN

  Video: Werk Maken van Gelijke Kansen

  Den Bosch 2020

  Ontmoet de onderzoeker: Linda van den Bergh

  Ontmoet de onderzoeker: Linda van den Bergh

  Downloads

  PowerPoint-presentatie Linda vd Bergh rED Den Bosch 2020
  Download Werk Maken van Gelijke Kansen (via Didactief)

  SESSIE

  Er is geen huidige sessie

  ARCHIEF

  Werk Maken van Gelijke Kansen
  In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?

  Het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’ werd op researchED Nederland 2020 gelanceerd, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk. Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

  Werk Maken van Gelijke Kansen

  Samen met Monique Volman

  In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op
  een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen
  om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?
  Met deze keynote wordt ‘Werk maken van gelijke kansen’ gelanceerd, de nieuwste publicatie van Didactief, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk.
  Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

  Hoe kijk jij naar diversiteit? De relatie tussen perceptie van leerlingen en het handelen in de klas.

  Samen met Karin Diemel

  In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de agenda. Kansenongelijkheid gaat over een verschil in de kansen die leerlingen in het onderwijs krijgen, op basis van hun achtergrondkenmerken. Kansenongelijkheid manifesteert zich in grote beslissingen, zoals het schooladvies, maar ook door subtiele processen in de klas. We onderzoeken deze processen al sinds de legendarische studie ‘Pygmalion in the classroom’, maar in de dagelijkse praktijk van scholen en in lerarenopleidingen wordt er vaak niet veel aandacht aan besteed. Wij vroegen leraren in het primair en speciaal onderwijs te vertellen over hun leerlingen. Vervolgens observeerden we in de klas hoe de leraar naar de verschillende leerlingen toe handelde. Hoe een leraar kijkt naar leerlingen en wat hij of zij daarin aandacht geeft, bleek duidelijk gerelateerd aan het handelen in de klas. Tijdens de sessie gaan we met elkaar in gesprek, bespreken we voorbeelden uit het onderzoek en bediscussiëren we de resultaten.

  BIO

  Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Naast haar werk studeerde zij orthopedagogiek en volgde de research master behavioral sciences. Hier deed zij onderzoek naar de relatie tussen de houding van leraren ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond, hun verwachtingen van deze leerlingen en leerprestaties. Linda promoveerde op haar onderzoek naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren. Zij vertaalde haar proefschrift in een praktisch lesboek en website voor (aanstaande) leraren. Hiermee won zij in 2015 de NRO-VOR praktijkprijs. Inmiddels is zij lector waarderen van diversiteit bij Fontys OSO.

  Meer researchED direct naar je inbox?

  Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.