Project omschrijving

Linda van den Bergh

Lector, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Evenement

SESSIE

Werk Maken van Gelijke Kansen
In Nederland staat het thema kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Nog steeds hebben kinderen van hoogopgeleide ouders meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan leeftijdgenoten met een vergelijkbare aanleg, maar met ouders die lager zijn opgeleid. We benoemen de knelpunten in ons schoolsysteem en gaan in op de kansen in onze scholen. Je kunt als leraar namelijk wel degelijk iets doen om het beste uit ál je leerlingen te halen. Zo is aandacht voor de taal en kennisbronnen van leerlingen cruciaal. En hoe kun je kritisch zijn op de verwachtingen die jij hebt van je leerlingen en bewust lesgeven vanuit hoge verwachtingen?

Het boek ‘Werk maken van gelijke kansen’ werd op researchED Nederland 2020 gelanceerd, waarin onderzoeksresultaten op het gebied van gelijke kansen  worden vertaald naar de lespraktijk. Linda van den Bergh, Eddie Denessen en Monique Volman selecteerden twintig kernpublicaties uit het internationale onderwijsonderzoek. Bea Ros en Monique Marreveld beschreven de kerninzichten met ruime aandacht voor praktische tips.

BIO

Linda van den Bergh startte haar loopbaan als leerkracht basisonderwijs. Naast haar werk studeerde zij orthopedagogiek en volgde de research master behavioral sciences. Hier deed zij onderzoek naar de relatie tussen de houding van leraren ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond, hun verwachtingen van deze leerlingen en leerprestaties. Linda promoveerde op haar onderzoek naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren. Zij vertaalde haar proefschrift in een praktisch lesboek en website voor (aanstaande) leraren. Hiermee won zij in 2015 de NRO-VOR praktijkprijs. Inmiddels is zij lector waarderen van diversiteit bij Fontys OSO.

ARCHIEF

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticket verkoop en nieuwe blog posts.