foto spreker Marca Geeraets

Marca Geeraets

Ontwikkelaar & adviseur, Bureau PEERS

Evenement

MATERIALEN

Presentatie bij de sessie “Een versterkend schoolklimaat: de werkzame elementen”.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Een versterkend schoolklimaat: de werkzame elementen

De manier waarop leerlingen sociaal-emotioneel functioneren heeft invloed op hun leren en op hun schoolprestaties. Naast het stimuleren van cognitieve schoolprestaties is het daarom belangrijk om in de schoolcontext aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoewel het didactisch klimaat bepalend is voor de leerresultaten, is het onvoldoende ondersteunen van de sociale en emotionele ontwikkeling een risicofactor.

We pleiten daarom voor een versterkend schoolklimaat waarbij naast de didactische ook de relationele en pedagogische aspecten zorgvuldig zijn uitgewerkt. In de presentatie geven we een aanzet voor criteria voor het relationeel en pedagogische handelen op team en leerkracht niveau aan de hand van de op dit moment state of the art werkzame elementen uit de ontwikkelingspsycho(patho)logie en de leertheorieën.

Deze sessie wordt gegeven door Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen.

video
play-rounded-fill

BIO

Drs Marca Geeraets is GZ psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van bewezen effectieve behandelingen in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van onderwijszorg arrangementen en complexe problematiek.