lerarenopleider en curriculumverantwoordelijke
Hogeschool Utrecht

Monique van de Laarschot

Monique van de Laarschot is mede-ontwikkelaar van een flexibel curriculum, gebaseerd op leeruitkomsten, binnen de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht. Zij is curriculumverantwoordelijke voor de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van de bachelorstudenten, instituutsopleider en schoolbegeleider voor het ontwikkelen van inductieprogramma’s van startende leraren.

Expertise: Lerarenopleidingen Instituut Archimedes

Sessiearchief

,

,

Omschrijving

Flexibel opleiden staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en onderwijsprofessionals. Belangrijke redenen hiervoor zijn beter kunnen aansluiten bij de verschillende doelgroepen en leerbehoeftes, snel kunnen inspelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en het onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker maken. Flexibiliseren kan op verschillende gebieden. Zo experimenteren lerarenopleidingen met leeruitkomsten, vraaggericht onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs om de keuze voor de (over)stap naar het onderwijs aantrekkelijk en mogelijk te maken.
Om inzicht te krijgen in de beweegredenen achter flexibilisering en de vormgeving daarvan hebben we een spel ontwikkeld: Flexplore! In deze bijeenkomst spelen we het spel, waarmee de deelnemers helder krijgen waarom zij de opleiding willen flexibiliseren en hoe zij dit in het onderwijsontwerp kunnen vormgeven.

Meer info.

Downloads

Ga naar de bovenkant