Project omschrijving

Marita Eskes

Master EN, Expertis Onderwijsadviseurs

Evenement

Nederland 2021
Huidige sessie
Sessie archief
bio

MATERIALEN

Nog geen materialen beschikbaar

SESSIE

Elke leerling een vloeiende lezer!

Het aantal leerlingen met leesproblemen stijgt al jaren. Tijd om daar iets aan te veranderen! We weten uit onderzoek wat werkt om leerlingen functioneel geletterd de basisschool te doen verlaten. In deze lezing wordt u meegenomen in het belang van geletterdheid en hoe de weg naar vloeiend lezen eruitziet. Op basis van wetenschappelijke inzichten hoort u wat we verstaan onder technisch leesonderwijs en hoe we dit leerlingen goed kunnen leren. Ook wordt besproken hoe de leestechniek zich verhoudt tot de leesmotivatie. Bent u nieuwsgierig hoe u morgen al aan de slag kunt met dit thema? Of u nu (toekomstig) leerkracht bent, intern begeleider, leescoördinator of schoolleider: van harte welkom.

SESSIE ARCHIEF

Technisch leren lezen in het basisonderwijs

Problemen met technisch lezen veroorzaken geregeld problemen op het gebied van begrip. De Inspectie van het Onderwijs liet in april 2019 zien dat bijna de helft van alle scholen niet in staat is om een adequaat aanbod voor risicolezers te realiseren. Er is dan ook meer aandacht nodig voor effectief technisch leesonderwijs op de basisschool. Een goede doorlopende lijn, heldere doelen, een stevige basisaanpak én aandacht voor risicolezers helpen bij het realiseren van effectief technisch leesonderwijs. Deze zaken zullen dan ook aan bod komen tijdens de workshop. U gaat naar huis met didactische tips voor in de klas. Ook als ib’er, taal-/leescoördinator of vanuit een andere rol in het po krijgt u ideeën om het onderwijs in technisch lezen te optimaliseren. Samen gaan we voor sterk leesonderwijs in de hele basisschool!

Close Reading en de rol van tekstgerichte vragen

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip en verbetert de leesmotivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey), inmiddels is deze aanpak vertaald naar de Nederlandse situatie. In september verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en verschillende scholen werken inmiddels met succes vanuit deze aanpak.

Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Kenmerken van Close Reading zijn onder andere herhaald lezen, interactie over de tekst, variatie in tekstaanbod en het stellen van tekstgerichte vragen die leiden tot dieper tekstbegrip. Goed begrijpend luisteren of lezen is meer dan het toepassen van een strategie. In deze workshop maakt u kennis met Close Reading en gaan we in op tekstgerichte vragen: wat zijn het, hoe formuleer je ze en waar leiden goede tekstgerichte vragen toe? Theorie en praktijk worden verbonden.
Nieuwsgierig en alvast iets lezen: https://bit.ly/2xxTyH8.

BIO

Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, leescoördinator én remedial teacher. Inmiddels begeleidt zij scholen bij het verbeteren van hun taal- en leesonderwijs: ‘Ik help scholen graag om effectief gebleken aanpakken te vertalen naar de dagelijkse praktijk’. Marita schreef hierover het in 2020 positief ontvangen onderwijsboek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’. Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs!

Meer researchED direct naar je inbox?

Blijf op de hoogte over onder andere sprekers, workshops, ticketverkoop en nieuwe blogposts.