Marita Eskes

Marita Eskes

Master EN, Expertis Onderwijsadviseurs

Evenement

MATERIALEN

Nog geen materialen aanwezig.

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Elke leerling een vloeiende lezer!

Goed leren lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Elke leerling verdient het om dit goed aangeleerd te krijgen. Lezen opent je wereld: het geeft toegang tot het kunnen lezen van boeken en dus het opdoen van kennis. Helaas zijn er nog (te) veel leerlingen die de vaardigheid onvoldoende beheersen bij het verlaten van de basisschool. Terwijl vloeiend kunnen lezen een belangrijke sleutel is tot leesbegrip. Hoe werk je hier op effectieve wijze aan op de basisschool en wat kun je eventueel doen voor risicolezers?

Elke leerling kan namelijk leren lezen. Ze verschillen soms in de tijd en oefening die nodig is om dit goed te leren. Door hoge verwachtingen te hebben, duidelijke doelen te stellen, preventief te werk te gaan en effectieve lessen en interventies in te zetten kunnen we elke leerling een geletterde toekomst bieden.

Inhoud:
– Doorlopende leeslijn
– Vloeiend lezen
– Effectieve leeslessen
– Omgaan met risicolezers

video
play-rounded-fill

Elke leerling een vloeiende lezer!

Het aantal leerlingen met leesproblemen stijgt al jaren. Tijd om daar iets aan te veranderen! We weten uit onderzoek wat werkt om leerlingen functioneel geletterd de basisschool te doen verlaten. In deze lezing wordt u meegenomen in het belang van geletterdheid en hoe de weg naar vloeiend lezen eruitziet. Op basis van wetenschappelijke inzichten hoort u wat we verstaan onder technisch leesonderwijs en hoe we dit leerlingen goed kunnen leren. Ook wordt besproken hoe de leestechniek zich verhoudt tot de leesmotivatie. Bent u nieuwsgierig hoe u morgen al aan de slag kunt met dit thema? Of u nu (toekomstig) leerkracht bent, intern begeleider, leescoördinator of schoolleider: van harte welkom.

Technisch leren lezen in het basisonderwijs

Problemen met technisch lezen veroorzaken geregeld problemen op het gebied van begrip. De Inspectie van het Onderwijs liet in april 2019 zien dat bijna de helft van alle scholen niet in staat is om een adequaat aanbod voor risicolezers te realiseren. Er is dan ook meer aandacht nodig voor effectief technisch leesonderwijs op de basisschool. Een goede doorlopende lijn, heldere doelen, een stevige basisaanpak én aandacht voor risicolezers helpen bij het realiseren van effectief technisch leesonderwijs. Deze zaken zullen dan ook aan bod komen tijdens de workshop. U gaat naar huis met didactische tips voor in de klas. Ook als ib’er, taal-/leescoördinator of vanuit een andere rol in het po krijgt u ideeën om het onderwijs in technisch lezen te optimaliseren. Samen gaan we voor sterk leesonderwijs in de hele basisschool!

Close Reading en de rol van tekstgerichte vragen

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip en verbetert de leesmotivatie van leerlingen. Close Reading komt uit Amerika (Fisher & Frey), inmiddels is deze aanpak vertaald naar de Nederlandse situatie. In september verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en verschillende scholen werken inmiddels met succes vanuit deze aanpak.

Bij Close Reading staat de tekst centraal: dit kan een prentenboek zijn, een informatieve tekst, een reclametekst, verhalende tekst of interview. Kenmerken van Close Reading zijn onder andere herhaald lezen, interactie over de tekst, variatie in tekstaanbod en het stellen van tekstgerichte vragen die leiden tot dieper tekstbegrip. Goed begrijpend luisteren of lezen is meer dan het toepassen van een strategie. In deze workshop maakt u kennis met Close Reading en gaan we in op tekstgerichte vragen: wat zijn het, hoe formuleer je ze en waar leiden goede tekstgerichte vragen toe? Theorie en praktijk worden verbonden.

Nieuwsgierig en alvast iets lezen: https://bit.ly/2xxTyH8.

BIO

Marita Eskes is senior adviseur taal/lezen bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ dat door de LBBO werd verkozen tot ‘Beste Onderwijsboek 2020’.

Marita begeleidt scholen bij het verbeteren van hun (lees)onderwijs en het versterken van het didactisch handelen. Hiervoor heeft zij gewerkt als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Ze hielp leerlingen om hun leesvaardigheid te vergroten en het plezier in lezen weer terug te vinden.