Martin Ringenaldus

Martin Ringenaldus

Leraar Duits, RGO Middelharnis

Evenement

MATERIALEN

Downloads

Martin Ringenaldus, Dominqiue Sluijsmans – Op naar succeservaringen voor alle leerlingen

Powerpoint presentatie researchED Nederland 2020

SESSIE

Er is geen huidige sessie.

SESSIEARCHIEF

Effectieve didactiek voor het leren van talen in de lespraktijk: MARS-EARS

Als je rekening wilt houden met wat bekend is uit de leerpsychologie en uit onderzoek naar het verwerven van een tweede taal, hoe ziet effectieve didactiek er dan uit in de lespraktijk? Dr. Gianfranco Conti ontwikkelde op basis van verworven inzichten uit beide disciplines de effectieve aanpak MARS-EARS waarin u o.a. elementen van de cognitieve belastingstheorie en de effectieve leerstrategieën als spaced en retrieval practice zult herkennen. Ook zijn ‘deliberate practice’ en formatief handelen onderdeel van de aanpak. Uitgelegd wordt ook waarom het stampen van woordenlijsten en het aanleren van abstracte grammaticaregels misschien niet zo effectief zijn.

Op naar succeservaringen voor ALLE leerlingen: Het inzetten van toetsing als leer- en oefenstrategie

Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen zoveel kansen hebben gekregen om te leren en dat de echte toets een feestje wordt? Idealisme of realisme? In onze bijdrage zullen we vanuit de theorie maar vooral vanuit praktijkervaringen laten zien dat succeservaring voor alle leerlingen met inzet van de juiste didactische strategieën mogelijk is. Een belangrijke schakel in dit proces van beheersingsleren is toetsing. Door toetsing als leer- en oefenstrategie in te zetten, versterk je enerzijds het geheugen (het leren) en controleer je anderzijds de mate waarin de stof reeds wordt beheerst. Dominique Sluijsmans, lector beoordelen bij Zuyd Hogeschool, vertelt wat er op dit gebied bekend is uit onderwijsonderzoek. Martin Ringenaldus, leraar Duits op de RGO te Middelharnis, maakte de vertaalslag van onderzoek naar de lespraktijk en zal concrete voorbeelden delen.

Deze sessie werd gegeven door Dominique Sluijsmans en Martin Ringenaldus.

Beheersingsleren toegepast op moderne vreemde talen

Alle leerlingen duurzaam op een maximaal niveau een vreemde taal laten beheersen, is dat mogelijk? In deze sessie laat Martin zien hoe hij in zijn VMBO- en MAVO-klassen beheersingsleren toepast waarbij hij gebruik maakt van een effectieve didactiek. Directe instructie, formatief handelen, doelgericht oefenen en effectieve leerstrategieën passeren daarbij de revue. Daarbij geeft hij diverse concrete lesideeën die direct in de eigen lessen geïmplementeerd kunnen worden.

BIO

Martin Ringenaldus is leraar Duits met inmiddels 18 jaar onderwijservaring. Hij probeert inzichten uit onderzoek en wetenschap te vertalen naar de lespraktijk en werkt nu aan de integratie van de MARS-EARS-aanpak in zijn lespraktijk. Recent vertaalde hij het werkboek ‘German Sentence Builders’ naar het Nederlands (Duitse Zinsstructuren) dat ontwikkeld is voor gebruik bij de MARS-EARS-aanpak van Gianfranco Conti. Daarnaast voegde hij de inhoud van de Nederlandse versie toe aan de digitale oefenomgeving van Sentence Builders. Inmiddels werkt hij aan de vertaling van deel 2 van ‘German Sentence Builders’.