Downloads researchED Laren 5-10-2022

Keynote Edith Hooge

Naam Download link
Edith Hooge

Ronde 1 / Session 1

Naam Sessie titel Download link
Inge de Wolf Vakmanschap met evidence informed onderwijs
Alexander Rinnooy Kan Leraren van Nederland, verenigt u!
Hilly Drok Het feedback-proces: gepaste ondersteuning naar zelfstandigheid
Arjan vd Meij en Per Ivar Kloen “Je doet het niet goed!”
Andrew Niemeijer Oorlog in de Klas. Leraren centraal bij burgerschap & Bildung in de (taal)klas
Josien Boetje Informatievaardigheden integreren in de vakles
Thomas Klijnstra Redeneren over maatschappelijke vraagstukken: van onderbuik naar verstand
Christina Schouten en Rieke van Bemmel Wat is programmatisch toetsen en wat betekent het voor het onderwijs?
Stan van Ginkel en Bo Sichterman Leren presenteren met Virtual Reality
Marloes van Hoeve Vanuit welke mindset geef jij les?
Barry Roest De lessons learned van het eerste jaar QUEST ’21

Ronde 2 / Session 2

Naam Sessie titel Download link
Dominique Sluijsmans Formatief handelen als kansengenerator voor leerlingen en docenten
Lucelle Comvalius en Patrice van Zimmeren Bewust voor de klas Presentatie:

Toelichting:

Gino Camp Online onderwijs, Hello, goodbye? niet beschikbaar
Wouter de Jong Gameful design: lesontwerp vanuit intrinsieke motivatietechnieken
Sanne van Wetten NRO: De gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs
Theo Douma

Digitale geletterdheid en digitale didactiek op de lerarenopleidingen en de scholen.

Kai Spall en Jaimy van Bladel

Vakoverstijgend literatuur in de bovenbouw (Nederlands-Engels)

Martijn Koops

Gamedidactiek: meteen aan de gang

Marrit vd Guchte en Paul Halma

Doeltaal digitaal: chatten in de vreemde taal

presentatie: folder (pdf) video Doeltaal Digitaal
Jacqueline Evers-Vermeul

Docentmodeling bij begrijpend lezen

Irene de Kleyn en Marleen IJzerman

Vakdidactisch observatie-instrument voor MVT

Ronde 3 / Session 3

Naam Sessie titel Download link
Casper Hulshof Psychologie in de klas: bijna alles wat docenten willen weten
Renske de Kleijn Van feedbackontvangers naar feedbackgebruikers
Marco Snoek Minder uren, betere lessen
Jasper Rijpma en Michel de Vries Hoe brengen we lerarenteams in positie om zélf het onderwijs te verbeteren
Lucelle Comvalius en Patrice van Zimmeren Bewust voor de klas Presentatie:

Toelichting:

Anne Luc van de Vegt (afwezig op de dag zelf) Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen (NRO)
Michiel Waltman en Daan van Riet Formatief evalueren van beroepsonderwijs met authentieke toetstaken
David van Altent 5 jaar onderzoek naar flipped learning: wat zijn de effecten en wat is de rol van zelfregulerend leren?
Charline Rouffet Implementatie van een communicatief toetsprogramma voor moderne vreemde talen
Doris Abitzsch, Ana Llamazares + Claudy Oomen Tussen theorie en praktijk
Maria Reger en Esther Hokken Excursiedidactiek Moderne Vreemde Talen

Ronde 4 / Session 4

Naam Sessie titel Download link
Eric van ‘t Zelfde Marx, Adorno en het Onderwijs
Steven Raaijmakers Mag is 15 minuten jullie aandacht?
Felienne Hermans Hedy: gemakkelijk leren programmeren op school
Marco van Vemde Meerstemmigheid in het geschiedenisonderwijs
Jelmer Evers Naar een geflipt systeem in Nederland
Kirsten Cuppen Talentpaspoort: van cijferlijsten naar online groeidocument
Rieke van Bemmel, Christina Schouten, Monique vd Laarschot Wat betekent het flexibel opleiden van leraren?
Hanneke Tuithof De vakdidactische ontwikkeling van beginnende en ervaren docenten
Jacoliene van Wijk Wiskundig vouwen: van concreet naar abstract in 10 minuten niet beschikbaar
Constance van Hal en Joris Burmeister Big History in de klas: aanvulling voor je lessen, een project of als vak!
Richard vd Berg en Annemarie Schep Het Opleidingshuis: samen opleiden in de schoolpraktijk