Minder uren, betere lessen

Marco Snoek

Omschrijving

De verwachtingen t.a.v. leraren zijn hoog: hoge(re) leeropbrengsten van leerlingen, bijdrage aan persoonsvorming en socialisatie, evidence-based werken, doorgaande professionalisering, enz. Tegelijk is er sprake van een hoge werkdruk, waardoor leraren nauwelijks ruimte hebben om (samen) goede lessen te ontwikkelen.
Wat zou er gebeuren als leraren 20% minder les zouden geven en de tijd die daarmee vrij komt zouden gebruiken om samen betere lessen te ontwikkelen. Zouden leerlingen dan niet dezelfde leerresultaten kunnen behalen in minder tijd? Wordt daarmee het beroep niet veel aantrekkelijker? Of heeft dat schadelijke effecten op kansengelijkheid, creëert dat onoverkomelijke problemen voor ouders en ontstaat er een onrealistische curriculumdruk? Of zijn die problemen op te lossen?
Met steun van NRO lanceren we dit schooljaar een podcastreeks rond deze vragen. In deze sessie is ruimte voor een preview, een voorbespreking en een eerste gedachtewisseling.

Downloads

Lector Leren & Innoveren
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij betrokken is bij onderzoeken rond het beroep van leraar. Aandachtspunten zijn het beroepsbeeld van de leraar, professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren, leiderschap van leraren en de invloed van organisatiestructuren op het werk van leraren.

Ga naar de bovenkant