Sessies researchED Laren

1 – 25 van 44 getoond

Informatievaardigheden integreren in de vakles

10:30-11:10 | Lokaal 209 | Stream 6

Josien Boetje
Onderwijskundige Digitale Geletterdheid, PhD-kandidaat Informatievaardigheden
Hogeschool Utrecht

Aan het begin dit nieuwe schooljaar is een start gemaakt met de ontwikkeling van kerndoelen digitale geletterdheid. Een van de deeldomeinen hiervan is informatievaardigheden. Het idee is dat deze doelen geïntegreerd onderwezen gaan worden over de verschillende vakken heen. Maar over hoe je dat nou effectief onderwijst is nog weinig bekend.

In deze sessie neem ik jullie mee in mijn onderzoek naar een effectieve didactiek voor informatievaardigheden. Wat verstaan we eigenlijk onder informatievaardigheden? Wat voor gedrag en houding laat een informatievaardige leerling zien? En hoe kunnen we deze vaardigheden aanleren in de context van een vakles?

Aan het eind van de sessie heb je een beter beeld bij wat informatievaardigheden precies inhoudt en heb je inspiratie opgedaan over hoe je informatievaardigheden aan de hand van interactieve werkvormen en opdrachten kunt integreren in jouw les.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF

Redeneren over maatschappelijke vraagstukken: van onderbuik naar verstand

10:30-11:10 | Lokaal 210 |

Thomas Klijnstra
Vakdidacticus, onderzoeker en docent Maatschappijleer
Universiteit van Amsterdam en Gooise Scholen Federatie

Het schoolvak maatschappijwetenschappen helpt leerlingen structuren en ontwikkelingen in de samenleving begrijpen en actuele maatschappelijke problemen (zoals groeiende ongelijkheid) analyseren en nadenken en discussiëren over mogelijke oplossingen. Maar welke vaardigheden komen daarbij kijken? En hoe kun je die complexe vaardigheden aan leerlingen aanleren? Welke uitdagingen komen leerlingen tegen bij het redeneren over maatschappelijke vraagstukken en hoe bereiken zij een hoger niveau van redeneren? In deze presentatie worden de belangrijke uitkomsten van een driejarig NRO-onderzoek gepresenteerd. De opbrengsten zijn niet alleen relevant voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen , maar ook zeer bruikbaar voor andere schoolvakken en het geeft handvatten voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Wat is programmatisch toetsen en wat betekent het voor het onderwijs?

10:30-11:10 | Lokaal 203 |

Christina Schouten
Toetsexpert en projectleider
Hogeschool Utrecht

Rieke van Bemmel
onderwijskundige en promovendus
Hogeschool UtrechtProgrammatisch toetsen is een vorm van toetsen waarin de ontwikkeling van de student meer centraal staat en er holistischer wordt getoetst. We starten met een introductie over wat programmatisch toetsen inhoudt. Vervolgens bespreken we de consequenties van deze vorm van toetsen voor het leren en onderwijs. Hierbij komen de studentbegeleiding, rol van feedback, zelfregie van studenten en flexibiliteit van het onderwijs(aanbod) aan bod, geillustreerd middels voorbeelden uit de praktijk. Naast kansen en mogelijkheden worden ook de uitdagingen en belemmeringen besproken.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

"Je doet het niet goed!"

10:30-11:10 | Restaurant | Stream 4

Arjan van der Meij
Docent
De Populier

Per-Ivar Kloen
Docent
De Populier“Je doet het niet goed!” Als je alle mensen rondom het onderwijs moet geloven, doe je het echt altijd verkeerd. Meer van dat, minder van dit of andersom. Ondertussen moet jij elke dag je lessen geven, wordt er van je verwacht dat je leerlingen in grote getale overgaan en een zo hoog mogelijk diploma halen en tegelijkertijd wil de directie van je school de ouders en de inspectie tevreden houden.
Hoe houd je nu staande in dit krachtenveld? Hoe zorg je dat je overeind blijft? Wat doe je wel en vooral, wat doe je niet? Hoe zorg je ervoor dat dit “eeuwige schuldgevoel” je niet teveel aangrijpt?
We zullen in onze sessie gereedschappen aanreiken waarmee je dit probleem aan kunt pakken. Hoe je omgaat met “bewezen effectieve methodes” die in jouw les niet effectief blijken. En welke plaats kennis van en enthousiasme over je eigen oorspronkelijke vak hebben (spoiler: een belangrijke).

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU

Leren presenteren met Virtual Reality

10:30-11:10 | Lokaal 109 |

Stan van Ginkel
Associate Lector
Hogeschool Utrecht

Bo Sichterman
PhD-student
Hogeschool UtrechtBinnen het onderwijs worden er steeds vaker innovatieve technologieën zoals Virtual Reality (VR) ingezet voor de ontwikkeling van skills. Met VR kunnen leeromgevingen gecreëerd worden – gebaseerd op onderwijskundige principes – waarbij realistische situaties nagebootst worden: van het oefenen van een presentatie in de klas tot het oefenen van een slechtnieuwsgesprek met een leerling. Een van de voordelen van VR is dat je het zo vaak kunt gebruiken, waar, én wanneer je maar wilt. Daarbij is het VR-systeem in staat om gepersonaliseerde feedback te geven op, bijvoorbeeld, non-verbale communicatieaspecten. Deze feedback is cruciaal voor de ontwikkeling van skills. Tijdens deze workshop bespreken we de inzet van technologie binnen het onderwijs en de inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Thema

 • Digitalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Vanuit welke mindset geef jij les?

10:30-11:10 | Lokaal 111 |

Marloes van Hoeve
Vakdidacticus en docent
Hogeschool Utrecht en Goois Lyceum

Toen Carol Dweck haar theorie over ´fixed´ en ´growth´ mindset introduceerde was al snel het idee om zoveel mogelijk ´growth mindset´ scholen op te richten. Maar dat is niet hoe het werkt. Een growth mindset is niet een doel op zich. Het gaat er om om je overtuigingen, en hoe je bijvoorbeeld omgaat met fouten, te leren kennen. En om op cruciale punten jezelf uit te nodigen om vanuit een growth mindset te werken. Daar kunnen docenten hun leerlingen bij helpen. Door de theorie goed te doorgronden. Maar meer nog door zelf het goede voorbeeld te geven. Hoe ga je zelf om met het maken van fouten? Welke ideeen heb je zelf in bepaalde situaties, en hoe kun je die onderzoeken?

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Gelijke Kansen

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Het feedback-proces: gepaste ondersteuning naar zelfstandigheid

10:30-11:10 | Brinkhuis theaterzaal | Stream 3

Hilly Drok
Trainer & adviseur
Toetsrevolutie

Feedback is een van de krachtigste manieren waarop docenten het leren van hun leerlingen kunnen ondersteunen. Toch zorgt de feedback die we geven niet altijd voor de zelfstandige beheersing waar we op hopen. Het doel van onderwijs is immers dat leerlingen zelfstandig het diepgewortelde begrip dat ze opdoen toe kunnen passen in een andere context dan waar ze het geleerd hebben. En zelfstandigheid creëer je als docent niet door je handen ervan aftrekken en leerlingen in het diepe te gooien. Maar te veel begeleiding en ondersteuning blijven bieden aan leerlingen, helpt ze weer niet in het zelfstandig worden. Door feedback te geven die gepaste ondersteuning biedt in de verschillende fasen van de ontwikkeling van leerlingen, leer je leerlingen om steeds een stapje verder te doen richting die zelfstandige beheersing. In deze sessie wil ik handvatten bieden voor het geven van effectieve feedback die de leerling in actie zet, jou als docent werk uit handen neemt en zelfstandigheid stimuleert.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Oorlog in de Klas. Leraren centraal bij burgerschap & bildung in de (taal) les.

10:30-11:10 | Lokaal 214 | Stream 5

Andrew Niemeijer
Dr.
Atlascollege

De oorlog in Oekraïne? MH-17? 9/11? Als er een oorlog uitbreekt of een ramp gebeurt, worden docenten op middelbare scholen gedacht daar aandacht aan te besteden. Docenten vreemde talen moeten al lang niet meer leerlingen alleen een taal aanleren. Ze moeten hen ook burgerschap leren, waken of scholieren niet radicaliseren, grote maatschappelijke problemen begrijpelijk maken en zorgen voor onderling begrip.

Maar hoe doe je dat? Dr. Andrew Niemeijer, voormalig Leraar van het Jaar, en docent Engels aan de OSG West Friesland in Hoorn schreef er een proefschrift over: “War in the Classroom.” Niemeijer heeft een 10-stappenplan ontwikkeld om de handelingsverlegenheid onder docenten tegen te gaan, door literatuur oorlog en conflicten bespreekbaar te maken.

Zodoende positioneert Niemeijer leraren en scholen als centrale speler en plek om antwoorden te vinden en de dialoog aan te gaan over de meest gevoelige, prangende onderwerpen die er in de maatschappij en op het wereld toneel leven.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

De lessons learned van het eerste jaar QUEST '21

10:30-11:10 | Lokaal 112 |

Barry Roest
afdelingsleider QUEST ('21) en havo/vwo onderbouw
GSF – A. Roland Holst College

QUEST ’21 is een schooleigen onderwijsconcept op havo/vwo-niveau van het A. Roland Holst College. Het bevorderen van de autonomie van de leerling heeft daarin een centrale plaats. Waar het kan, zijn de leerlingen (mede)verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Na 5 of 6 jaar halen ze een (havo- of vwo)diploma.
Om dat te bereiken hebben we een aantal meer en minder drastische beslissingen genomen. Zo werken we leerdoelgestuurd en geven we geen vakken, maar modules. Deze betekenisvolle projecten en lessenseries van 6 weken zijn soms verplicht, maar vaak een keuze. Verder is QUEST ’21 cijferloos (zolang als dat mag) en is formatieve evaluatie een kernbegrip. We beperken het gebruik van de summatieve schriftelijke toets zoveel mogelijk.

In deze presentatie gaan we in op onze zoektocht om ons ideaal te bereiken: meer intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Ook doen we verslag van het eerste jaar van onze queeste.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Toetsing en formatief handelen
 • Digitalisering
 • Gelijke Kansen
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Leraren van Nederland, verenigt u!

10:30-11:10 | Ontmoetingskerk | Stream 2

Alexander Rinnooy Kan
Hoogleraar
UvA

Het wordt de hoogste tijd dat een breed gedragen organisatie de belangen gaat behartigen van alle leraren, docenten en onderwijzers van Nederland.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF

Vakmanschap met evidence informed onderwijs

10:30-11:10 | Grote aula | Stream 1

Inge de Wolf
hoogleraar
Universiteit Maastricht

Wereldwijd versterken leraren hun vakmanschap door gebruik te maken van inzichten uit onderzoek. Talloze studies laten zien wat de kenmerken van effectieve lessen zijn, hoe je de ontwikkeling van leerlingen versterkt en hoe je doelgericht en duurzaam aan betere lessen werkt. Maar waar vind je al deze informatie? Hoe zorg je dat je je weg vindt in al deze kennis? En het allerbelangrijkste… hoe benut je de inzichten voor versterking van je vakmanschap als leraar?
Deze sessie helpt je gericht om jezelf als leraar verder te ontwikkelen. Het geeft je enkele basisprincipes over effectieve lessen mee. En het laat zien waar je die kunt vinden. Ook krijg je mee waar je informatie kunt vinden als je je verder wilt verdiepen, bijvoorbeeld in klassenmanagement, effectieve feedback of passend onderwijs. Met de sessie ben je toegerust om je eigen vakmanschap met kennis uit onderzoek te versterken, op de thema’s die jij belangrijk vindt.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU

Vakoverstijgend literatuur in de bovenbouw (Nederlands-Engels)

11:30-12:20 | Lokaal 210 |

Kai Spall
docent Nederlands
A. Roland Holst College

Jaimy van Bladel
docent Engels
A. Roland Holst CollegeLiteratuur wordt vaak op middelbare scholen gescheiden, per vak, aangeboden en dat terwijl literatuur nooit op zichzelf staat. Daarnaast is literatuur een belangrijke culturele poot in onze samenleving: literatuur laat een leerling reflecteren op zichzelf en op de wereld om zich heen.

In deze sessie laten Jaimy van Bladel, docent Engels, en Kai Spall, docent Nederlands, zien hoe zij het vak Literatuur hebben vormgegeven in de bovenbouw van het vwo. Ook delen zij hun succeservaringen en geven ze praktische tips.

Thema

 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Gamedidactiek: meteen aan de gang

11:30-12:20 | Lokaal 203 |

Martijn Koops
Hogeschooldocent
HU

In deze workshop maak je kennis met een Gamification-model.
We beginnen met een korte theoretische inleiding. Daarbij moet je heel goed opletten want de informatie heb je later nodig om te kunnen winnen 🙂
Na de introductie ga je zelf ook aan de slag om met zijn allen een pittige quiz te maken die we ook meteen gaan spelen.

Je ervaart de gegamificeerde werkvorm en leert meteen hoe je die zelf, in principe morgen al, kunt toepassen in je eigen lessen.

Thema

 • Digitalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

NRO: De gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs

11:30-12:20 | Lokaal 214 | Stream 5

Sanne van Wetten
senior researcher
Universiteit Maastricht

We zijn nu al ruim twee jaar bekend met COVID-19. Scholen in het primair onderwijs hebben in deze periode meerdere keren de deuren moeten sluiten en scholen moeten nog steeds regelmatig klassen naar huis sturen bij besmettingen op school.
Ondanks de tomeloze inzet van iedereen in het onderwijs en de snelle overgang naar afstandsonderwijs, hebben leerlingen in deze periode minder kans gehad om fysiek onderwijs te volgen.
Wat heeft dit gedaan met de leerontwikkeling van leerlingen?
Welke leerlingen zijn het meest geraakt?
Op welke domeinen en op welke scholen hebben leerlingen de meeste leervertraging opgelopen?

In deze sessie analyseren we de data uit de leerlingvolgsystemen van basisscholen die door het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) verzameld zijn plus de pilot die momenteel in het voortgezet onderwijs plaatsvindt.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU

Doeltaal Digitaal: chatten in de vreemde taal!

11:30-12:20 | Lokaal 109 |

Marrit van de Guchte
Universitair docent en lerarenopleider
Universiteit van Amsterdam

Paul Halma
Docent Duits en Lerarenopleider
A. Roland Holst College en HvAVind je het soms ook lastig om leerlingen, tijdens je les, in de vreemde taal met elkaar te laten communiceren?
In deze workshop laten we zien hoe leerlingen via tekst-, audio-, en video-chat gesprekken de vreemde taal kunnen leren.
Het onderzoeksproject Doeltaal Digitaal laat zien dat leerlingen veel plezier beleven tijdens het chatten, de vreemde taal vaker durven te gebruiken en er nieuwe taal door leren.
Je leert welke online tools en taken je in kunt zetten, hoe je online feedback kunt geven op grammaticale structuren en wat de opbrengsten zijn van vertaaltools en Quizlet voor de woordenschat.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Docentmodeling bij begrijpend lezen

11:30-12:20 | Lokaal 111 |

Jacqueline Evers-Vermeul
Docent-onderzoeker
Universiteit Utrecht

Docentmodeling, het hardopwerkend voordoen hoe je een bepaalde strategie inzet, heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Maar waarom is dat zo’n handig didactisch instrument, juist ook in het leesonderwijs? Oftewel: wat is het idee hierachter? En welke componenten maken modeling nu echt effectief? Moet je tijdens het modelen bijvoorbeeld wel of niet het gesprek aangaan met je leerlingen? En mag je als leraar ook fouten maken tijdens het voordoen? Op dit soort vragen gaan we tijdens deze workshop in.

Thema

 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Formatief handelen als kansengenerator voor leerlingen en docenten

11:30-12:20 | Grote aula | Stream 1

Dominique Sluijsmans
Zelfstandig onderwijskundige
Sluijsmans ONderwijsadvies

Misschien is de volgende situatie herkenbaar. U geeft na een aantal weken les een toets om vast te stellen of uw leerlingen de stof die is onderwezen hebben begrepen. Helaas blijkt dat bij veel leerlingen niet het geval te zijn. Veel docenten ervaren in een situatie als deze een professioneel dilemma: Ga ik door met de nieuwe stof of ga ik eerst nog een keer investeren in begrip van de eerder onderwezen stof? Formatief handelen is een didactisch proces dat kan helpen deze situatie te voorkomen. In deze bijdrage geef ik daarvoor handvatten en onderbouwing. Ik zal invulling geven aan wat formatief handelen is, waarom het belangrijk is en hoe je er concreet vorm aan kunt geven in de lessen. Daarbij zal ik specifiek ingaan op de rol die de docent en leerling daarin kan spelen. Doel van mijn bijdrage is concrete handvatten te geven, maar vooral ook het het belang van een zorgvuldig curriculumontwerp, als voorwaarde voor een effectief proces van formatief handelen, te duiden.

Thema

 • Toetsing en formatief handelen

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Online onderwijs: Hello, goodbye?

11:30-12:20 | Brinkhuis theaterzaal | Stream 3

Gino Camp
Bijzonder hoogleraar Effectief leren
Open Universiteit

In deze presentatie gaat Gino Camp in op de vraag wat we toch aanmoeten met dat online onderwijs. In de COVID-crisis hebben we mooie voorbeelden gezien van online onderwijs, maar ging het ook regelmatig mis. Wat is goed online onderwijs eigenlijk? Wanneer is het effectief en wanneer niet? En is online leren anders dan offline leren? Op basis van onderzoek uit de cognitieve psychologie zal op deze vragen een antwoord worden gegeven.

Thema

 • Digitalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Gameful design: lesontwerp vanuit intrinsieke motivatietechnieken

11:30-12:20 | Restaurant | Stream 4

Wouter de Jong
docent
Stedelijk Gymnasium Leiden

Gameful design geeft een motivatieperspectief bij je lesontwerp: wat werkt in spellen, waarom werkt het, en hoe kan je dit vertalen naar een onderwijsomgeving? Gameful design gaat veel verder dan punten, badges en leaderboards zoals gamification dat doet. Het combineert elementen uit de motivatiepsychologie met ontwikkelingen uit de game industrie om leerlingen to motiveren om te leren en te blijven leren.

Gameful design is geen leertheorie en kan worden ingezet in een constructivisitische, cognitivistische, of behavioristische onderwijsomgeving. Het omvat formatief handelen, eigenaarschap, het gebruik van verhalen, gemeenschapsgevoel, identiteit en meer. Gameful design heeft dus niet als doel van je les een spel te maken, maar elementen aan je lessen toe te voegen om intrinsieke motivatie aan te wakkeren.

Deze presentatie geeft een kort overzicht van de 12 gameful design elementen, waarom deze elementen werken, en een paar voorbeelden hoe deze elementen kunnen worden toegepast.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Toetsing en formatief handelen
 • Digitalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Digitale geletterdheid en digitale didactiek op de lerarenopleidingen en de scholen.

11:30-12:20 | Lokaal 209 | Stream 6

Theo Douma
Directeur Lerarenopleidingen/ Archimedes
HU

In deze presentatie wordt ingegaan op het project digitale geletterdheid en digitale didactiek (DGDD) bij de HU en waarom de minister DGDD als basisvaardigheid voor leerlingen wil stimuleren. In deze presentatie wordt een beeld gegeven van hoe de doorlopende leerlijn DGDD bij de lerarenopleidingen er uit ziet en hoe we onderzoek en onderwijs in de aanpak willen combineren. Ook gaan we in op hoe we samen met een aantal scholen DGDD willen implementeren op deze vo-mbo-scholen. Er wordt daarbij ervaring opgedaan met een mobiel digitaal lab dat op de scholen ingezet kan worden. Daarnaast wordt er een minor aangeboden van zes onderdelen van DGDD die ook afzonderlijk door studenten of scholen gevolgd kunnen worden.
Tenslotte wordt er een site gelanceerd tijdens de presentatie waarbij scholen kosteloos en laagdrempelig materiaal en informatie kunnen vinden om met DGDD aan de slag te gaan.

Thema

 • Digitalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU

Vakdidactisch observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen

11:30-12:20 | Lokaal 112 |

Irene de Kleyn
hogeschooldocent
Hogeschool Utrecht

Marleen IJzerman
hogeschooldocent
Hogeschool UtrechtHet lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument ontwikkeld specifiek voor de Moderne Vreemde Talen. Studenten, lerarenopleiders en werkplekbegeleiders ervaren dat er een kloof is tussen wat er op de lerarenopleidingen geleerd wordt en hoe dit terug te zien is in de praktijk. Dit instrument is ontwikkeld om een gezamenlijk vakdidactisch referentiekader te hebben om die kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. In dit observatie-instrument zijn de principes van communicatief taalonderwijs verwerkt en vertaald naar zichtbaar docenthandelen. Het observatie-instrument voor Moderne Vreemde Talen een welkome aanvulling op observatie-instrumenten die algemeen didactisch-pedagogisch van aard zijn. Tevens kan het instrument als houvast dienen bij het ontwerpen van een communicatieve taalles. We lichten kort de achtergrond van het instrument toe en bespreken hoe het instrument ingezet kan worden in de praktijk.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Bewust voor de klas

11:30-12:20 | Ontmoetingskerk | Stream 2

Lucelle Comvalius
Docent citizenship, civics en diversity
Windesheim

Patrice Van Zimmeren
psychologeVeel leerkrachten komen in hun werk situaties tegen die hun professionaliteit (negatief) beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze vanuit ego handelen. Wij noemen dat Ego-Professionalteit. Je handelen lijkt professioneel, maar wordt feitelijk gestuurd door je ego. Je reageert dan niet vanuit wie je werkelijk bent of vanuit je beroepshouding, maar je maakt de situatie op de een of andere manier persoonlijk. Qua gedrag ben je bezig met controle en vermijding. Dit is uitermate vermoeiend en geeft stress.
Zolang ons ego (bewust of onbewust) een woordje meespreekt in ons handelen, lopen we meer risico op onevenwichtig functioneren met als ziekte, langdurig uitval of zelfs het beroep verlaten als eindresultaat. Ben jij je bewust van jouw ego en hoe Bewust sta jij voor de klas?

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU

Denker: Kritisch denken met interactieve systeemdiagrammen

13:00-13:40 | Lokaal 209 | Stream 6

Marco Kragten
Hoofddocent
Hogeschool van Amsterdam

Bert Bredeweg
Lector
Hogeschool van AmsterdamIn het vierjarige project Denker (https://denker.nu/) wordt onderzocht hoe kwalitatief modelleren effectief kan worden ingezet als een methode om bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs (klas 2 t/m 6) vaardigheid in systeemdenken te ontwikkelen. Samen met de diverse betrokken onderwijspartners zijn diverse lesactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. De lesactiviteiten waren gericht op diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect, voedselketen en eutrofiering.

Tijdens deze lesactiviteiten (ongeveer 2-3 lesuur) maken leerlingen, met behulp van het door ons ontwikkelde softwarepakket Dynalearn, conceptuele modellen van diverse systemen waarbij het leren van de vakinhoudelijke doelen en systeemdenken hand in hand gaan.

Tijdens de sessie gaan de deelnemers aan de slag met een lesactiviteit met Dynalearn.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Formatief evalueren van beroepsonderwijs met authentieke toetstaken

13:00-13:40 | Lokaal 210 |

Michiel Waltman
Onderwijskundig onderzoeker
Stichting Cito – Team Onderwijskundig Onderzoek – Divisie Onderzoek, Kennis & Innovatie

Daan van Riet
Hogeschooldocent & onderzoeker
Hogeschool UtrechtHoe maak je toetstaken om zicht te krijgen op vakoverstijgende vaardigheden van je studenten in levensechte situaties? Waar moet je in de analyse van antwoorden op letten om studenten verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling en je onderwijs hierop aan te passen? In deze sessie laten we zien hoe je, met de werkwijze van bewijsgericht ontwerpen en de cyclus van formatieve evaluatie, docenten hiermee verder kan helpen. We gebruiken hiervoor ter illustratie concrete voorbeelden, materialen en resultaten uit ons praktijkgericht onderzoek van de werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’. Deze sessie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met formatief evalueren in het onderwijs: bijvoorbeeld als (beginnend) docent leer je meer over zelf goede toetsen maken, als schoolleider of lerarenopleider leer je hoe je docenten/studenten verder kunt professionaliseren in formatief handelen.

Thema

 • Opleiden en doorlopende professionalisering
 • Toetsing en formatief handelen

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

Vijf jaar onderzoek naar flipped learning: wat zijn de effecten en wat is de rol van zelfregulerend leren?

13:00-13:40 | Lokaal 203 |

David van Alten
Lerarenopleider en informatiemanager
Universiteit Utrecht / Cals College

Flipped learning (FL) is uitgegroeid tot een populaire didactiek in alle onderwijsniveaus. FL houdt in dat leerlingen de leerstof voorbereiden vóór de les (bijvoorbeeld via video’s), en deze leerstof toepassen tijdens de les. Wat kunnen we concluderen op basis van 5 jaar onderzoek naar de effectiviteit van FL en de rol van zelfregulatie daarin? David van Alten heeft hier als promodoc promotieonderzoek naar gedaan, waardoor hij als docent geschiedenis ook een grote groep leerlingen van zijn eigen school in het onderzoek kon betrekken.

In deze sessie kom je meer te weten over de effecten van FL op de leerresultaten en tevredenheid van studenten en leerlingen in het ho en vo, en of dit effect wordt beïnvloed door bepaalde ontwerpkenmerken. Ook krijg je de resultaten en praktische inzichten mee van twee onderzoeken naar de rol van zelfregulatieondersteuning van middelbare scholieren tijdens FL bij het vak geschiedenis.

Thema

 • Digitalisering
 • Vakdidactiek

Doelgroep

 • Docenten, OOP en leidinggevenden GSF
 • Docenten en leidinggevenden van de lerarenopleidingen HU/UU
 • Derde/vierdejaarsstudenten van de tweede graad lerarenopleidingen en studenten van de eerste graad lerarenopleiding.

GEGEVENS

LOCATIE

Collega's GSF, HU, UU:

SNEL NAAR...

MOGELIJK GEMAAKT DOOR