Downloads researchED Nederland 2023

Ronde 1 / Session 1

Naam Sessietitel Downloadlink
Femke en Paul Kirschner Wanneer is samenwerkend leren leren?
René van Engelen De Groepscode
Becky Francis 10 years as an Evidence Centre: Lessons from EEF
Helma Koomen, Martine Baars en Jeroen Janssen Gedrag in de klas
Martin Ringenaldus MARS-EARS – Conti’s effectieve MVT-didactiek in de lespraktijk
Hannah Bijlsma Feedback van leerlingen op je lessen: hoe werkt dat en wat kun je ermee?
Maike Douglas De relaxte leraar
Patricia Brouwer, Renate Robert en Digna van den Broek NRO – Werken aan onderwijsverbetering in het mbo
Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets Autonomie debunked
Elke Mulder, Maaike Nederstigt en Marit Kruiskamp Het Primoraat: dé motor voor onderwijsontwikkeling in brede zin!
Wendy Kers Loopbaandenken en het lot van de introverte leerling
Silke Bodd en Alois Ruitenbeek De wereldverbeteraars: thematisch onderwijs als middel om kansengelijkheid te bevorderen
Wendy Braat-Goderie Bewust en kritisch digitaal gedrag stimuleren, hoe dan!?
Hans-Willem Alblas Tekstbegrip, metacognitief & zelfregulerend leren

Ronde 2 / Session 2

Naam Sessietitel Downloadlink
Iliass El Hadioui

Zoeken naar gelijke kansen binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen

Naomi Smits

De Lezende Leerkracht

Erik Ex Praat mee over de petitie telefoonvrije scholen

Shirley Snip + Maureen Grevink

Zo leer je kinderen lezen en spellen

Janneke de Jong-Slagman Neem jeugdliteratuur serieus

Marije Lesterhuis + Lars de Vreugd + Charlotte Eijkelboom

De leerling/ student als feedback-gebruiker: 6 valkuilen (voorkomen)  
Matthijs Jansen De Spelles
Janneke Louwerse NRO – Online binding bevorderen bij deeltijdstudenten lerarenopleiding
Marcel Schmeier Voorbeeldles volgens het EDI-lesmodel
Jan-Willem Duim Inval voor uitval
Teun van Gorp De onderwijsprofessional in beweging
Pauline Maas Met de micro:bit kun je van alles maken, uitvinden, leren en ook programmeren
Jos Cöp Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden

Ronde 3 / Session 3

Naam Sessietitel Downloadlink
Bert Wienen Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?
Iliass El Hadioui Kansengelijkheid in de minisamenleving van de klas
Pedro De Bruyckere The psychology of great teaching
Luc Koning Redzaamheidslezen; onderzoek naar het stoppen van het racelezen
Inge de Wolf en Eva Naaijkens Wat werkt niet in het onderwijs?
Renske de Kleijn, Heleen Pennings en Claudia Tielemans De leerling/student als feedbackgebruiker: 6 valkuilen (voorkomen)
Maja Zuiderveld EDI bij NT2: zo betrek je nieuwkomers d’r bij
Margreet Mulder Schrijfonderwijs in groep 1 t/m 8
Matthijn Tromp Hoe krijgen docenten de leerlingen weer “aan”?
Marcel Lemmens Een positieve kijk op schrijven
Christy Tenback Teamwork op weg naar inclusiever onderwijs
Rieneke Brouwer, Gepko Hahn en Sicco Oegema Domeinleren: zo werkt het (wel)!
Laura Stroo en Hanneke Visser Leren en welbevinden van leerlingen én schoolteams: lessons learned
Ingrid Rijnbout-Evers Minileeslessen

Ronde 4 / Session 4

Naam Sessietitel Downloadlink
Tim Surma Wat leraren (kunnen) weten over leren & instructie
Tony van Dalen en Manon Biemans Close Reading in het voortgezet onderwijs
Paul Kirschner Doceren is paradoxaal en contra-intuïtief
Heleen Buhrs, Ingrid Elijzen en Martin Bootsma Voorbeeldles effectief leesonderwijs
Hendrik Atze van Doezum De toekomst van het geschiedenisonderwijs
Lisette Bastiaansen Tijd voor aandachtige betrokkenheid! Over de pedagogische grondhouding in en van onderwijs
Vincent Grit Leerdoelgericht lesgeven
Linda Sontag en Jacqueline Blaak NRO – Maak kennis met de (regionale) Kennisagenda voor het onderwijs
Wouter Buelens Leren van woord en beeld: wanneer en voor wie een meerwaarde?
Joris Veenhoven Leerlingen leren onderzoeken in vwo en havo
Serena Camfferman en Alma Hartgring PLG – Hoe richt je een professionele leergemeenschap in?
Emma Insinger Waarom kiest een basisschoolleerling voor een bepaalde school?
Mirjam Snel, Mark Brijan en Anne de Vries Kwaliteitswaaier Kennistafel Effectief Leesonderwijs
Lucelle Comvalius Ik oké, jij niet oké

Ronde 5 / Session 5

Naam Sessietitel Downloadlink
Symen van der Zee 1000% succesvol succes voor ieder kind!!!
Sezgin Cihangir en Anna Bosman Begrijpend lezen gedefinieerd
Elvira Folmer en Helma Oolbekkink-Marchand Curriculumontwikkeling: het belang van curriculumbewustzijn en stuurkracht  
Lidy Peters Talen die de school in komen – Hoe maak je daar gebruik van?  
Gert Verbrugghen en Lotte Hendriks De smartphonevrije school  
Petronette Castrop Een vitale onderwijsstrategie
Karin Versloot Schrijven voor dieper tekstbegrip in het basisonderwijs  
Jacqueline Boerefijn Welbevinden van leerlingen en leraren
Haye Jukema en Vera de Vries Zet de stap naar gefundeerde onderwijsontwikkeling  
Charlotte Goulmy Ik weet het landelijk gemiddelde eindcijfer havo Frans 2023  
Linda van Druijten en Francis van Haandel Mandaat Schoolleider & IB’er / KC’er
Hanieh Hosseini Een krachtig curriculumontwerp als basis voor diep leren
Monica Koster en Meike Korpershoek Peerfeedback bij schrijven  

Ronde 6/ Session 6

Naam Sessietitel Downloadlink
Monique Volman, Sanne de Graaf en Bart Joosse Gelijke onderwijskansen: drie aanpakken uit de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA)
Marco Snoek en Ina Cijvat Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren kunnen stimuleren of belemmeren
Piet van der Ploeg Het misverstand burgerschap
Kristel Vanhoyweghen Hoe kun je maatwerk bieden met maar één hoofd en twee handen?
Hilly Drok en Blanca Wilde López Door zelfregulatie naar zelfstandigheid
Mitte Schroeven Zes ontwerpprincipes voor effectief blended onderwijs
André Koffeman NRO: Docenten in dialoog
Anneke Kuilman Handelingsbekwaam in de omgang met externaliserend gedrag
Nicolette Simons en Marcel Peters Werk doelgericht met flexibele niveaugroepen
Jelte de Jongh Sterker uit corona: Lessen uit analyse van 450 scholen over herstel en veerkracht schoolteams
Sebastián Aravena Letters leren: nieuwe inzichten presentatie: Literatuuroverzicht:
Demi van Doorn (Hoog-)begaafdheid: wat we weten, wat we denken te weten en wat we nog kunnen leren
Emmi Stuij De meerwaarde van thuistalen in het (tweetalig) primair onderwijs presentatie: aanvullende info:

Ronde 7/ Session 7

Naam Sessietitel Downloadlink
Erik Meester en Annemieke Keersmaekers Zo krijg je op school (n)iets voor elkaar Casus: Presentatie:
René Kneyber en Valentina Devid Iedereen laten nadenken door formatief handelen
Gerdineke van Silfhout en Bernard Teunis Een curriculum met kwaliteit: hoe doelen, leeractiviteiten en toetsing samenhangen
Marita Eskes, Ineke ten Hoeve en Marianne van den Dikkenberg Met het juiste gereedschap sleutelen aan goed leesonderwijs
Maarten Goossens Op naar leerrijke peerfeedback en actieve feedbackverwerkers
Jeanne van Loon en Arjan van der Meij Ontwikkelkracht
Kim Bellens, Pieter Verachtert en Henk Byls Kwaliteitsvolle leermiddelen gebruiken, kiezen en ontwerpen
Anke de Boer Attitudes: het fundament voor inclusief onderwijs
Teun Kuipers Leerhindernissen – Onbewuste obstakels in onderwijsontwikkeling
Stefanie van Nes en Sidharta Chafekar Zelf onderzoek doen in de school presentatie: werkblad: flowchart:
Nienke Lurvink Escaperooms in de klas
Dirkjan van den Berg Een portfolio-app gebruiken in het (geschiedenis)onderwijs
Jantine Jochemsen en Simon Beute Groepsdynamisch werken in het onderwijs
Joyce Vermeulen en Lucelle Comvalius Als de dood voor de dood