Begrijpend Lezen gedefinieerd

Sezgin Cihangir
Anna Bosman

Omschrijving

In een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer is nader ingegaan op de oorzaak van de alarmerend dalende leesvaardigheid van onze jeugd.

We beginnen onze presentatie met een aantal feiten die in dat rapport besproken worden, zoals wanneer deze daling inzet en welke leerlingen het grootste risico lopen op laaggeletterdheid. In het rapport wordt Begrijpend Lezen ten onrechte als een generieke vaardigheid gepresenteerd. Niet alleen is dit een misleidende opvatting, dit idee kan zelfs leiden tot verarming van leesvaardigheid.

We leggen uit dat generieke vaardigheden niet onderwezen kunnen worden en dat het Nederlandse leesonderwijs als gevolg van deze misconceptie jaren geleden een verkeerde afslag heeft genomen. Het gevolg van onze herinterpretatie is dat er andere conclusies getrokken moeten worden als het gaat om de oorzaken van een beperkte leesvaardigheid. We sluiten af met aanbevelingen voor onderzoek, onderwijs en beleid voor het keren van deze dalende trend.

Directeur
Nederlands Mathematisch Instituut

Sezgin Cihangir is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut (NMI). De expertise van het NMI richt zich met name op de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs. Voor het primaire onderwijs ontwikkelde het NMI de cursussen Foutloos Rekenen en Grip op Tekst.

Naast zijn werkzaamheden bij het NMI, zoekt Sezgin op gezette tijden het publieke debat op, om het collectieve bewustzijn met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Sezgin Cihangir is lid van Team Red het Onderwijs dat de ontwikkelingen in het onderwijs kritisch volgt.

Sezgin is in 2002 afgestudeerd in de Sociale Psychologie (Vrije Universiteit) en gepromoveerd in 2008 in de Sociale en Organisatie Psychologie in Leiden.

Hoogleraar Pedagogiek
Radboud Universiteit

Prof. dr. Anna Bosman doet onderzoek naar het leren en leerprocessen, zoals het leren lezen, van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. In haar optiek speelt het lichaam een belangrijke rol bij het leren lezen. Ze is hartgrondig voorstander van het geven van klassikaal, helder gestructureerd onderwijs. Anna Bosman doet onderzoek naar evidence-based therapieën en behandelingen waarmee ze een brug slaat tussen psychologische theorie en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Ga naar de bovenkant