Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren kunnen stimuleren of belemmeren

Marco Snoek
Ina Cijvat

Omschrijving

Veel leraren ervaren in hun werk spanning (en soms frustratie) als het gaat om werkdruk, professionalisering, of professionele ruimte. Ondanks mooie ambities en theorieën over lerende culturen en gedeeld leiderschap in scholen lukt het vaak niet om daar concreet handen en voeten aan te geven. Het realiseren van een duurzame professionele leercultuur wordt in de praktijk belemmerd door allerlei factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met verwachtingen, en de structuur en cultuur van het beroep en de organisatie. Dit maakt samen leren een complex vraagstuk.
Met causale diagrammen hebben we geprobeerd de dynamiek erachter in beeld te brengen, waardoor zichtbaar wordt waar invloed uitoefenen positief kan werken (Vermaak, z.d.). Deze diagrammen zijn samen met een aantal collega’s ontwikkeld en tijdens werkveldsessies met anderen gedeeld. Tijdens deze workshop willen we met de deelnemers nagaan in hoeverre de patronen herkenbaar zijn, en wat ze hen in de praktijk kunnen opleveren.

Downloads

Lector Leren & Innoveren
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij betrokken is bij onderzoeken rond het beroep van leraar. Aandachtspunten zijn het beroepsbeeld van de leraar, professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren, leiderschap van leraren en de invloed van organisatiestructuren op het werk van leraren.

Docent-onderzoeker
Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Ina Cijvat werkte tot een aantal jaren geleden als onderwijsadviseur. Zij is nu docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de toerusting van onderwijs- en opvoedingsprofessionals: wat vraagt het van professionals zelf en van de organisatie waar ze werken om in de grote stad te kunnen werken en te willen blijven werken? Daarbij heeft zij vooral aandacht voor de complexiteit van implementatieprocessen, met name in de praktijk van het lesgeven.

Ga naar de bovenkant