Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren kunnen stimuleren of belemmeren

Marco Snoek
Ina Cijvat

Omschrijving

Veel leraren ervaren in hun werk spanning (en soms frustratie) als het gaat om werkdruk, professionalisering, of professionele ruimte. Ondanks mooie ambities en theorieën over lerende culturen en gedeeld leiderschap in scholen lukt het vaak niet om daar concreet handen en voeten aan te geven. Het realiseren van een duurzame professionele leercultuur wordt in de praktijk belemmerd door allerlei factoren die bijvoorbeeld te maken hebben met verwachtingen, en de structuur en cultuur van het beroep en de organisatie. Dit maakt samen leren een complex vraagstuk.
Met causale diagrammen hebben we geprobeerd de dynamiek erachter in beeld te brengen, waardoor zichtbaar wordt waar invloed uitoefenen positief kan werken (Vermaak, z.d.). Deze diagrammen zijn samen met een aantal collega’s ontwikkeld en tijdens werkveldsessies met anderen gedeeld. Tijdens deze workshop willen we met de deelnemers nagaan in hoeverre de patronen herkenbaar zijn, en wat ze hen in de praktijk kunnen opleveren.

Downloads

Lector Leren & Innoveren
Hogeschool van Amsterdam

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij zich bezig houdt met vraagstukken rond het beroep van leraar zoals ontwikkeling van leraren en leiderschap van leraren.

Onderzoeker|Programmacoördinator
Hogeschool van Amsterdam

Ina Cijvat is Onderzoeker|Programmacoördinator bij het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam waar zij zich bezig houdt met vraagstukken rond de toerusting van onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote stad.

Ga naar de bovenkant