Constructivisme is geen didactiek: hoe beginners verschillen van experts.

Erik Meester
Sarah Bergsen

Omschrijving

Onderwijsvernieuwingen waarin de docent de rol aanneemt als ‘facilitator, gids of coach’ blijken weinig succesvol te zijn. Toch is het ‘constructivistische’ gedachtengoed nog altijd populair in het onderwijs, getuige het grote aantal minimaal begeleide onderwijsvormen. Wat is hiervoor de reden? En hoe ‘moet’ het dan wel? In deze sessie gaan de twee sprekers hier in een rollenspel kritisch over in gesprek. Startend vanuit twee extreme standpunten weten ze elkaar uiteindelijk te vinden in een genuanceerd beeld van wat ‘goed’ onderwijs zou kunnen zijn en hoe je dit, zodra je het daarover eens bent, zo goed mogelijk kan organiseren. De sessie sluit af met een plenaire discussie met ruimte voor vragen en/of opmerkingen.

Onderwijsontwikkelaar
Radboud Universiteit

Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van primair onderwijs en de masteropleiding Curriculumontwikkeling voor primair onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Schoolleider bij basisschool ‘t Palet te Heeswijk-Dinther
SKPO

Sarah Bergsen is schoolleider bij basisschool ‘t Palet te Heeswijk-Dinther. Voorheen heeft zij gewerkt als docentenopleider en onderwijsadviseur bij Mastery Learning, Academica Business College en de Fontys hogescholen.

Ga naar de bovenkant