Curriculumontwikkeling: het belang van curriculumbewustzijn en stuurkracht

Elvira Folmer
Helma Oolbekkink-Marchand

Omschrijving

Tijdens deze sessie zullen wij in gaan op curriculumontwikkeling op verschillende niveaus met speciale aandacht voor curriculumontwikkeling op school waarbij ook professionalisering van betrokkenen en ontwikkeling van de schoolorganisatie van belang zijn. We hebben daarbij specifieke aandacht voor visieontwikkeling als lijm tussen alle onderdelen van het curriculum. Ook zal de rol van onderzoek in curriculumontwikkeling worden belicht.
Er zal tevens aandacht zijn voor het belang van het ontwikkelen van curriculumbewustzijn en -bekwaamheid, en voor het belang van het (tonen van) stuurkracht en het (door)ontwikkelen van de professionele identiteit van leraren. We zullen ook ingaan op de samenhang tussen curriculumbewustzijn/-bekwaamheid en stuurkracht.

Downloads

Senior-onderzoeker
HAN University of Applied Sciences

Elvira Folmer is sinds mei 2022 werkzaam als senior-onderzoeker bij het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2004 promoveerde zij op een onderzoek naar de ingezette klassenverkleining in de onderbouw van het Nederlandse basisonderwijs. Na een tijdje als onderzoeker werkzaam te zijn geweest aan de Radboud Universiteit, werkte zij 14 jaar bij SLO (het landelijk expertisecentrum voor het curriculum). Daar hield zij zich bezig met ontwerponderzoek, onderwijsvernieuwing en de monitoring daarvan. In de laatste fase was zij als programmamanager kerndoelen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kerndoelen op basis van de voor negen leergebieden ontwikkelde bouwstenen in het kader van curriculum.nu.

Lector
HAN University of Applied Sciences

Helma Oolbekkink is lector meervoudige professionaliteit van leraren bij de Academie Educatie van de HAN. Haar onderzoek richt zich op het leren en professionaliseren van leraren (in opleiding) waarbij zij bijzondere aandacht heeft voor de stuurkracht (agency) van leraren in de onderwijspraktijk. Samen met Maaike Nap heeft zij netwerk LOEPP opgericht waarin lerarenopleiders gezamenlijk reflecteren op hun pedagogische professionaliteit. Naast haar werk bij de HAN is zij tevens voorzitter van de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (Velon) en lid van een internationaal gezelschap gericht op de professionalisering van lerarenopleiders (InFo-TED).

Ga naar de bovenkant