De leerling/student als feedbackgebruiker: 6 valkuilen (voorkomen)

Marije Lesterhuis
Lars de Vreugd
Charlotte Eijkelboom

Omschrijving

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de leerling als proactieve feedbackgebruiker en verlaten we het idee van de leerling als passieve ontvanger van feedback. Toch betekent dat niet dat we als docenten achterover kunnen leunen, omdat de leerlingen nu meer verantwoordelijkheid krijgen in het feedbackproces. Nee, het is belangrijk dat we leerlingen voorbereiden op en begeleiden bij het worden van een proactieve feedbackgebruiker. Dat betekent ook dat we zullen moeten aangeven wat we van hen verwachten en ook welk gedrag of welke houding niet (langer) wenselijk zijn. Op basis van literatuur en praktijkervaring in het medisch onderwijs, formuleerden we daarom 6 valkuilen van feedbackgebruikers. Tijdens deze sessie inventariseren we welke valkuilen voor jullie het meest herkenbaar zijn en gaan we natuurlijk in gesprek over hoe je je leerlingen kunt helpen voorkomen dat ze er tóch in trappen.

Downloads

Universitair Docent
UMC Utrecht

Marije Lesterhuis is universitair docent bij het onderwijs- en expertisecentrum (Universitair Medisch Centrum Utrecht). Haar onderzoek en onderwijs gaan over feedback op de werkplek, assessment en transfer van leren. Naast haar academisch werk is ze medeoprichter van Comproved, dat tooling aanbiedt om comparatief beoordelen in het onderwijs mogelijk te maken.

Projectmanager Thermos & PhD-student
UMC Utrecht

Lars de Vreugd is projectmanager bij het Thermosproject en PhD-student. In het project is een learning analytics dashboard ontwikkeld, bedoeld om studenten te ondersteunen bij verbeteren van studiegedrag. Zijn promotieonderzoek gaat over het dashboard, denk aan interpretatieprocessen van gebruikers, hun internal feedback generation, of welke motivationele aspecten een rol spelen bij gedragsveranderingen. Een LAD is in essentie een feedbackinstrument waar gebruikers iets van kúnnen leren, mits ze de feedback accepteren, gebruiken, etc. Feedback-pitfalls, feedbackprocessen en het leren van feedback hebben daarom eveneens zijn interesse.

PhD-kandidaat
UMC Utrecht

Charlotte Eijkelboom werkt als docent en onderzoeker voor het UMC Utrecht. Het onderwerp van haar PhD is patiëntparticipatie in het onderwijs. Samen met patiënten ontwikkelt ze nieuwe onderwijsvormen, waarin studenten en patiënten samen leren en feedback geven.

Ga naar de bovenkant