Dialoog, betekenis en gedeeld eigenaarschap in een professionele leergemeenschap: op welke manier kunnen bepaalde objecten en activiteiten hieraan bijdragen?

Niels de Ruig
Sonja de Jong
Inti Soeterik

Omschrijving

Een hoge mate van gedeeld eigenaarschap, betekenis en dialoog in een professionele leergemeenschap versterkt de ontwikkeling van nieuwe perspectieven (Snoek et al., 2016, 2017). Op basis van dit idee is de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) vormgegeven. In de Werkplaats werken actoren uit basisscholen en onderzoeksinstellingen samen aan praktijkgericht onderzoek. Het doel van WOA is de kloof verkleinen tussen theorie en praktijk en het door-ontwikkelen van de onderwijspraktijk d.m.v. het samenwerken aan onderzoek. Boundary crossing is essentieel in dit proces van verbinden van theorie en praktijk (Engeström, 2001; Akkerman & Bakker, 2011; Snoek et al., 2016, 2017). Boundary crossing is het proces waarin perspectieven uitgewisseld worden en samen gedeelde betekenissen geconstrueerd worden. In de beweging tussen verschillende systemen (basisschool, onderwijsbestuur, onderzoeksinstituut) spelen boundary objects een belangrijke rol. Deze objecten, zoals bijvoorbeeld instrumenten, formats, literatuur, ingezet tijdens boundary activities stimuleren interactie tussen actoren uit de verschillende systemen (Snoek et al., 2017: 3).
In deze workshop gaan we aan de hand van de werkvorm ‘vier vakken’ samen aan de slag aan de hand van de vraag: waar moeten boundary objecten en boundary activiteiten aan voldoen om eigenaarschap, dialoog en betekenis bij alle betrokken van een professionele leergemeenschap te stimuleren?

Downloads

leerkracht, bruggenbouwer, projectleider, onderzoeker
5e Montessorischool Amsterdam

Niels de Ruig. Bruggenbouwer. Sinds 2014 is Niels Projectleider Onderzoekend en Ontwerpend leren op de 5e Montessorischool van STAIJ. Daarnaast heeft hij de Research Master Child Development en Education aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Ook is hij leerkracht in groep 5-6. Niels is bruggenbouwer in de Pilot Werkplaats Diversiteit van Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, zie:http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/woa/).

leerkracht, talentbegeleider
5e Montessorischool Amsterdam

Toptalent. Afgestudeerd aan de Universitaire pabo van Amsterdam en werkzaam als leerkracht en leerteamcoördinator op de 5e Montessorischool in Amsterdam. Genomineerd voor de landelijke scriptieprijs van de Academische pabo’s 2017. Sonja geeft leiding aan eigen bouw, wat heeft geresulteerd in een steeds verdere implementatie van Onderzoekend en Ontwerpend leren.

docent, onderzoeker
Universitaire pabo en Universiteit van Amsterdam

Inti Soeterik was docent en onderzoekster aan de Universitaire pabo van Amsterdam en bij de programmagroep Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Inti werkte aan onderzoek naar curricula van Pabo’s en de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties rondom inclusief onderwijs en context-bewust lesgeven. Inti promoveerde in 2013 aan de UvA op onderzoek naar een vergelijkbaar thema in Brazilië, waar zij acht jaar woonachtig was. Als onderzoekster was Inti ook betrokken bij Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Binnen het project gelijke onderwijskansen werkte zij met scholen in Amsterdam en Almere aan interventies rondom ‘hoge leerkrachtverwachtingen’.

Sinds augustus 2021 is Inti senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Ga naar de bovenkant