Dyslexie een stoornis! Waar is het bewijs?

Anna Bosman

Omschrijving

De ene leerling leert ogenschijnlijk moeiteloos lezen en spellen, terwijl dit voor een andere leerling een moeizame onderneming is die veel oefening vraagt. In mijn lezing stel ik de vraag of de wetenschap een betrouwbaar onderscheid kan maken tussen ‘gewone’ zwakke lezers/spellers en lezers/spellers die zwak lezen en/of spellen als gevolg van een stoornis. De stoornis die dyslexie wordt genoemd.

Downloads

Hoogleraar Pedagogiek
Radboud Universiteit

Prof. dr. Anna Bosman doet onderzoek naar het leren en leerprocessen, zoals het leren lezen, van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. In haar optiek speelt het lichaam een belangrijke rol bij het leren lezen. Ze is hartgrondig voorstander van het geven van klassikaal, helder gestructureerd onderwijs. Anna Bosman doet onderzoek naar evidence-based therapieën en behandelingen waarmee ze een brug slaat tussen psychologische theorie en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Ga naar de bovenkant