Categorieën
Mijn Tijdschema

NRO: Hoe je het welzijn van studenten verhoogt

Niek van den Berg
,
Simone Barneveld

Het welzijn van studenten staat onder druk. Studenten hebben last van stress, prestatiedruk en psychische klachten. Hoewel het inmiddels iets beter lijkt te gaan dan tijdens de coronacrisis, blijft het een aandachtspunt, waartoe ook docenten zich moeten verhouden. De verbinding tussen docenten en studenten is essentieel voor het welzijn en studiesucces van studenten.

Tijdens de workshop nemen we je kort mee in de inzichten over studentenwelzijn in het hoger onderwijs en mogelijkheden om dat welzijn te verbeteren. Naast deze inhoudelijke kennis over wat we weten uit onderzoek, bespreken we hoe je met de opgedane kennis aan de slag kunnen in je eigen praktijk. In hoeverre gelden inzichten uit het hoger onderwijs ook in andere onderwijssectoren? Wat gebeurt er op al op het gebied van studenten/leerlingenwelzijn op jouw opleiding/school, wat doe je zelf al en waar zitten mogelijkheden voor versterking?

Deze sessie wordt aangeboden door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De kwaliteit van het onderwijs versterken met kennis uit onderzoek: dat is waar het NRO zich hard voor maakt. Het NRO maakt kennis over herkenbare onderwijsvraagstukken vindbaar, toegankelijk en bruikbaar. Mét en vóór wetenschappers en onderwijsprofessionals uit alle sectoren van het onderwijs.

Kennismakelaar en lector
NRO Kennisrotonde, vanuit Strix Aluco – onderzoek & innovatie

Niek is als kennismakelaar bij de Kennisrotonde vooral bezig met gesprekken met onderwijsprofessionals, literatuuronderzoek om antwoorden op hun vragen uit te werken, en interne reviews van concept-antwoorden van de Kennisrotonde. Niek doet dit vanuit haar eigen bedrijf Strix Aluco – onderzoek & innovatie. Daarnaast is ze lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers (Aeres Hogeschool Wageningen).

Communicatieadviseur
NRO Kennisrotonde

Simone is communicatieadviseur bij de Kennisrotonde van het NRO. Zij houdt zich vooral bezig met het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de antwoorden op vragen van onderwijsprofessionals. Daarnaast is zij hoofdredacteur van Onderwijskennis.nl

Meer researchED Nederland 2024 sessies

Ga naar de bovenkant