Hoe organiseren leraren zichzelf

Jelmer Evers

Omschrijving

Sinds de jaren 90 is er een uitgebreid debat over een ‘sterke beroepsgroep’ van leraren. Gek genoeg is er in dit debat nauwelijks oog geweest voor hoe leraren zichzelf organiseren. Er is heel veel gepubliceerd over professionaliteit van leraren, over teacher leadership, maar nauwelijks iets over de organisaties van leraren zelf. Hoe ziet de Nederlandse geschiedenis van lerarenorganisaties eruit? Hoe organiseren leraren zich in het buitenland? En wat kunnen wij daarvan leren? Allemaal relevante vragen die nauwelijks onderzocht zijn. De meest voorkomende organisatievorm is een mix van beroepsvereniging en vakbond. De zogenaamde dubbele doelstelling. Een scheiding tussen die twee komt nauwelijks voor. Zwaartepunten verschillen wel. En er zijn wel een klein aantal succesvolle beroepsorganisaties voor leraren, maar die hebben vaak een ander karakter dan hier in Nederland wordt voorgesteld. In mijn sessie wil ik de drie genoemde vragen uitdiepen en in gesprek gaan met collega’s.

Vicevoorzitter
AOb

Jelmer Evers was 17 jaar docent geschiedenis. Naast onderwijsinnovatie heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met de positie van docenten en het beroep, Dat heeft tot meerdere publicaties geleid, waaronder Het Alternatief en Flip the System. Hij is onder andere twee keer genomineerd voor de Global Teacher Prize. Tijdens deze zoektocht is hij ook part-time gaan werken voor de internationale onderwijsvakfederatie Education International ( 32 miljoen leden, waaronder die van de AOb). Daar werkte hij met collega’s vanuit de hele wereld en internationale organisaties als UNESCO, OESO en de ILO. Al die ervaringen heeft hij in 2019 meegenomen naar de Algemene Onderwijsbond waar hij inmiddels vicevoorzitter is.

Ga naar de bovenkant