Vicevoorzitter
AOb

Jelmer Evers

Jelmer Evers was 19 jaar docent geschiedenis. Naast onderwijsinnovatie heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met de positie van docenten en het beroep, Dat heeft tot meerdere publicaties geleid, waaronder Het Alternatief en Flip the System. Hij is onder andere twee keer genomineerd voor de Global Teacher Prize. Tijdens deze zoektocht is hij ook part-time gaan werken voor de internationale onderwijsvakfederatie Education International ( 32 miljoen leden, waaronder die van de AOb). Daar werkte hij met collega’s vanuit de hele wereld en internationale organisaties als UNESCO, OESO en de ILO. Al die ervaringen heeft hij in 2019 meegenomen naar de Algemene Onderwijsbond waar hij inmiddels vicevoorzitter is.

Expertise: Verenigen van leraren

Sessiearchief

Omschrijving

In 2012 publiceerden Jelmer Evers en René Kneyber ‘Het Alternatief, weg met de afrekencultuur in het onderwijs‘ en in 2015 ‘Flip the System: changing education from the ground up‘ Daarin pleitten ze voor een geflipt systeem. Een systeem gebaseerd op “we gaan sturen op vakmanschap, beroepseer en vertrouwen”. Ondanks toch ook positieve ontwikkelingen lijkt dat ideaal verder weg dan ooit. Of toch niet? Zowel in de politiek, het onderwijsveld als in de beroepsgroep is er wel degelijk het besef dat het anders moet, de Nederlandse maatschappij staat voor enorme uitdagingen en publiek onderwijs en leraren zouden voorop moeten lopen om tot ‘een alternatief’ te komen. Dat is inmiddels ook een democratische noodzaak. Met een nieuw kabinet en een nieuwe minister lijkt deze discussie toch in een stroomversnelling te komen en is een geflipt systeem misschien toch binnen handbereik. In deze sessie gaan we in op hoe dat er uit zou kunnen zien en wat onze rol zou kunnen zijn.

Podcast

Omschrijving

Sinds de jaren 90 is er een uitgebreid debat over een ‘sterke beroepsgroep’ van leraren. Gek genoeg is er in dit debat nauwelijks oog geweest voor hoe leraren zichzelf organiseren. Er is heel veel gepubliceerd over professionaliteit van leraren, over teacher leadership, maar nauwelijks iets over de organisaties van leraren zelf. Hoe ziet de Nederlandse geschiedenis van lerarenorganisaties eruit? Hoe organiseren leraren zich in het buitenland? En wat kunnen wij daarvan leren? Allemaal relevante vragen die nauwelijks onderzocht zijn. De meest voorkomende organisatievorm is een mix van beroepsvereniging en vakbond. De zogenaamde dubbele doelstelling. Een scheiding tussen die twee komt nauwelijks voor. Zwaartepunten verschillen wel. En er zijn wel een klein aantal succesvolle beroepsorganisaties voor leraren, maar die hebben vaak een ander karakter dan hier in Nederland wordt voorgesteld. In mijn sessie wil ik de drie genoemde vragen uitdiepen en in gesprek gaan met collega’s.

Omschrijving

Onderwijs en onderwijsvernieuwing wordt tegenwoordig op een neo liberale ‘top-down’ manier gestuurd. De kwaliteit wordt bedreigd door de nadruk op opbrengsten, standaard toetsen en hypes, zowel progressief als traditioneel. Men vertrouwt op technologie en op onderzoek gestuurd onderwijs en niet op door onderzoek geïnformeerd onderwijs. Dit leidt tot een verminderde professionaliteit van docenten, die zich gedegradeerd zien tot een vervangbaar verbruiksartikel. ´Jelmer Evers en René Kneyber zetten in hun boek ‘Flip the System’ een nieuw paradigma neer, waarin de professionaliteit van docent het systeem aanstuurt.

Ga naar de bovenkant