Hoe verbeter ik doelgericht mijn onderwijs?

Margreet Verduijn-Meijer

Omschrijving

Uit onderzoek blijkt dat atleten, musici en schakers een groot deel van hun tijd besteden aan doelbewuste oefening (deliberate practice) om hun prestaties te verbeteren en de top te bereiken. Maar wat doen leraren om hun onderwijs te verbeteren? Zijn zij ook op een doelgerichte manier bezig en hoe ziet dat er dan uit in hun dagelijkse lespraktijk? In deze sessie gaan we hiernaar kijken aan de hand van ons onderzoek, waarin po-leraren via onze logboekapp hebben bijgehouden wat ze concreet doen aan doelgerichte activiteiten en hoeveel tijd ze hieraan besteden. Bovendien zien we hierbij ook hoeveel persoonlijke leerwinst leraren ervaren door het doen van doelgerichte activiteiten ten opzichte van andere professionaliseringsactiviteiten.

Downloads

Onderzoeker Lectoraat Vernieuwingsonderwijs
Saxion

Margreet Verduijn-Meijer werkt als onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs, onderdeel van de Academie Pedagogiek en Onderwijs, van Hogeschool Saxion. Het lectoraat draagt bij aan kennisontwikkeling op het gebied van traditioneel vernieuwingsonderwijs (Jenaplan, Dalton, Montessori, Freinet) en aan kennisbenutting in het reguliere basisonderwijs. Het streven van het lectoraat is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van leraren te vergroten. Margreet houdt zich in haar onderzoek bezig met de professionalisering van leraren.

Ga naar de bovenkant